Persberichten

Gestroomlijnd, gericht, geïnspireerd

De nieuwe websites krijgen betere integratie met de sociale media, zoals de mogelijkheid om het materiaal rechtstreeks te delen, ‘leuk te vinden’ en een link te plaatsen op de eigen pagina op bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Er wordt ook meer aandacht besteed aan plaatselijk materiaal. In de nieuwe vormgeving nemen filmpjes, artikels en inspirerende verhalen uit plaatselijke bronnen een voorname plaats in om zo een ruimer lokaal publiek aan te spreken. De leden van de kerk in deze landen worden aangespoord om hun eigen foto’s, filmpjes, artikels en verhalen in te sturen.

De vernieuwde website bevat meer materiaal voor de jeugd. Jonge leden en hun vrienden vinden er zaken die speciaal op hen gericht zijn, zoals muziek, posters, filmpjes, dienstbetoonprojecten, plaatsen waar activiteiten gehouden worden enz.  Er worden ook regelmatig opbouwende artikels en verhalen van plaatselijke en algemene leiders van de kerk gepubliceerd.

De actualiteit krijgt ook veel meer aandacht in de nieuwe versie. Evenementen, aankondigingen en nieuwsberichten voor leden en hun vrienden worden gedetailleerder weergegeven en zijn intuïtiever te vinden. Deze verbetering betreft ook het onderdeel Locaties: het bevat gedetailleerde informatie over centra voor familiegeschiedenis, kerkgebouwen, tijden van zondagse bijeenkomsten, kerkkantoren, seminarie- en instituutlessen, en de tempel. Het doel is anderen uit te nodigen om te komen kijken wie we zijn en wat we geloven.

Hoewel dit een grote verandering is, wordt alleen de opmaak aangepast. De websites hebben nog steeds hetzelfde webdomein. De url voor Frankrijk is http://www.eglisedejesuschrist.fr en die voor Nederland is http://www.kerkvanjezuschristus.nl. De leiders van de kerk verwachten dat deze nieuwe versie beter in de behoeften van de plaatselijke leden voorziet, en tevens voor uniforme wereldwijde herkenbaarheid zorgt.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.