Persbericht

Heiligen der laatste dagen in Europa bereiden zich voor op algemene conferentie

De algemene conferentie is een wereldwijde samenkomst van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Twee keer per jaar, tijdens het eerste weekend van april en oktober, houden leidinggevenden van de kerk uit alle delen van de wereld toespraken over Jezus Christus en zijn evangelie. Onder hen die de conferentie, uitgezonden vanuit Salt Lake City in de Verenigde Staten op 6–7 april 2024, bijwonen, bevinden zich duizenden gelovigen uit heel Europa.

<p>Conferentiegangers vóór de zondagmorgenbijeenkomst van de algemene conferentie in het Conferentiecentrum op Temple Square in Salt Lake City (Utah, VS) op 1 oktober 2023.</p>
Conferentiegangers vóór de zondagmorgenbijeenkomst van de algemene conferentie in het Conferentiecentrum op Temple Square in Salt Lake City (Utah, VS) op 1 oktober 2023.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

‘De algemene conferentie is mij echt tot zegen. Er is altijd wel een toespraak die me rechtstreeks aanspreekt in een bepaalde situatie of beproeving waar ik doorheen ga’, zegt een kerklid uit Duitsland. In de afgelopen conferentie in oktober 2023 riep kerkpresident Russell M. Nelson luisteraars op om celestiaal, of hemels, te denken.

Een lid uit Nederland mijmert: ‘Celestiaal denken betekent voor mij meer gaan vertrouwen op Gods timing en plan, en geloven dat alles voor ons bestwil zal uitpakken. Het betekent ook leren loslaten en dingen in zijn handen leggen. Daar heb ik echt aan gewerkt en ik heb er veel innerlijke vrede door gekregen.’

live-uitzendingen op ChurchofJesusChrist.org te bekijken. Ze zijn ook via het YouTube-kanaal van de algemene conferentie, de app Gospel Stream, de Evangeliebibliotheek, en andere radio-, televisie-, satelliet-, en digitale kanalen te volgen.

Kort na de uitzending zijn de boodschappen op meerdere kanalen in tekst-, audio- en videovorm in meer dan zeventig talen terug te lezen, beluisteren en bekijken. Deze kanalen zijn onder meer de Evangeliebibliotheek, de Mediabibliotheek, het YouTube-kanaal van de algemene conferentie, Gospel Stream en de kerktijdschriften.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.