CaringNeed2023_01_240503_v1.png
Persbericht

Hoe de Kerk van Jezus Christus in 2023 voor behoeftigen heeft gezorgd

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen streeft ernaar om steeds meer van Gods kinderen in nood te helpen. In 2023 werd er aan noodhulp in de vorm van welzijnszorg, zelfredzaamheid, humanitaire hulp en vrijwilligerswerk samen ruim 1,3 miljard dollar aan uitgaven en 6,2 miljoen uur aan vrijwilligerswerk besteed.

Zoals uit het overzicht van 2023 ‘Caring for Those in Need’ blijkt, zijn de 4119 humanitaire projecten van de kerk mensen in 191 landen en territoriums tot zegen geweest.

‘Als volgelingen van Jezus Christus beschouwen we dit als een plicht en een vreugdevol voorrecht’, schrijft het Eerste Presidium in het overzicht. ‘We zijn dankbaar voor de onzelfzuchtige bijdragen in tijd en middelen van kerkleden, vrienden en andere betrouwbare organisaties die dit werk mede bevorderen en uitbreiden.’

Wereldwijd zijn er 921 projecten op hulp aan vrouwen en kinderen gericht, 601 projecten op gezondheidszorg, 530 projecten op voedselveiligheid, 415 projecten op hulp bij noodsituaties, 374 projecten op hulp aan daklozen, en 206 projecten op schoonwatervoorziening. Op de website JustServe hebben zich 120.000 nieuwe gebruikers geregistreerd en zijn er ruim 17.500 nieuwe JustServe-projecten aangemaakt. En 11.360 welzijns- en zelfredzaamheidszendelingen hebben, in samenwerking met vele duizenden kerkleden, vrijwilligerswerk gedaan.

‘We zijn dankbaar dat we kunnen samenwerken met professionele organisaties met dezelfde visie op zorg voor behoeftigen’, zegt Gérald Caussé, de presiderende bisschop van de kerk. ‘Dankzij onze samenwerking kunnen we de impact van onze inspanningen wereldwijd uitbreiden, en zo het voorbeeld van Jezus Christus volgen door onze naaste lief te hebben en te dienen.’

Het overzicht van 43 pagina’s is in 17 talen beschikbaar op Caring.ChurchofJesusChrist.org. Veel van de projecten in het overzicht zijn mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met organisaties zoals WaterAid, UNICEF, het Wereldvoedselprogramma, Water for People en ShelterBox.

onder leiding van de ZHV een programma dat gericht is op de verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van kinderen jonger dan 5 jaar en hun moeders. Als onderdeel van dit initiatief bezocht presidente Camille N. Johnson verschillende plaatsen in de Filipijnen waar kinderen gescreend werden op ondervoeding en ouders onderwijs in het belang van afwisseling in voedingspatronen kregen.

‘We willen gezinnen versterken’, zegt algemeen ZHV-presidente Camille N. Johnson. ‘In veel gevallen ontbreekt het liefdevolle ouders aan kennis om hun kinderen goede voeding te geven. Met meer kennis en middelen zijn ze beter toegerust om veranderingen aan te brengen die de gezondheid blijvend kunnen verbeteren.’

Een ander opmerkelijk facet van de hulp van de kerk aan behoeftigen zijn de Verlicht de wereld-schenkautomaten. Deze doelgerichte automaten stellen mensen in staat om artikelen te kopen – zoals maaltijden of vaccinaties – voor behoeftigen over de hele wereld. Van november tot en met december bezochten zo’n 600.000 mensen de schenkautomaten in Australië, Canada, Guatemala, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen en de Verenigde Staten. Zij droegen in totaal 10,4 miljoen dollar bij.

een school in Zambia – naast vele andere effectieve initiatieven.

En de Kerk van Jezus Christus heeft zich gecommitteerd om de visie van profeet en president Russell M. Nelson in samenwerking met de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) te vervullen. Een specifiek initiatief dat in 2023 werd voortgezet, is de steun aan baby’s en moeders in Memphis (Tennessee, VS).

Het programma MyBaby4Me, dat in november 2022 van start ging, is erop gericht het kindersterftecijfer te verlagen. De buurt met de postcode 38126 heeft een van de hoogste kindersterftecijfers in de Verenigde Staten.

moedigt heiligen der laatste dagen en vrienden van de kerk aan om anderen in hun gemeenschap van dienst te zijn door behoeften vast te stellen, relaties op te bouwen, plannen te maken en over ervaringen te vertellen. Elke sectie van het overzicht bevat een vak om mensen ideeën te geven van wat zij kunnen doen.

‘We hebben geloof en vertrouwen in Gods liefde voor al zijn kinderen’, heeft het Eerste Presidium gezegd. ‘Er zijn overal goede mensen die Gods heilswerk helpen uitvoeren door voor hun naasten te zorgen en hen in tijden van nood te troosten. We nodigen iedereen uit zich bij ons aan te sluiten om elkaar in liefde en dienstbaarheid de hand te reiken. En we bidden dat de Heer dit grote werk zal blijven zegenen.’

Lees het overzicht van 2023 ‘Caring for Those in Need’.  (Alleen Engels)

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.