Persbericht

Hongaars presidente Katalin Novák spreekt met Eerste Presidium van de kerk

Hongaars presidente Katalin Novák heeft op 26 september 2023 met haar medewerkers Salt Lake City (Utah, VS) bezocht en gesproken met president Dallin H. Oaks en president Henry B. Eyring, raadgevers in het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen en ouderling Massimo De Feo, president van het gebied Europa-Midden van de kerk, waren ook aanwezig.

Zij bespraken godsdienstvrijheid en de vrijheid om in het openbaar over godsdienst te spreken, ongeacht wat anderen zeggen of denken. Ook de rol van het gezin kwam in het gesprek aan bod. President Eyring zei dat het gezin in de leringen van de kerk centraal staat, en dat ‘we daarom tempels bouwen, zodat gezinnen voor eeuwig verenigd kunnen worden’. Presidente Novák zei dat een kind opvoeden het beste is wat men kan doen. Ouderling David A. Bednar merkte op dat er tijdens het gesprek een geweldige sfeer heerste en dat iedereen glimlachte.

Ouderling De Feo maakte van de gelegenheid gebruik om presidente Novák te bedanken omdat ze een voorbeeld is van een christen die haar geloof niet wegstopt, noch bang is om openlijk over Jezus Christus te spreken. Ouderling De Feo zegt: ‘Beide partijen vinden dat deze steeds wereldsere samenleving de naam van de Heiland meer moet horen. Daarin zijn we “één in Christus”.’

Aan het eind van de bijeenkomst kreeg presidente Novák te horen waar de Boedapesttempel wordt gebouwd die president Russell M. Nelson in de algemene aprilconferentie van 2019 heeft aangekondigd. Ze waardeerde het en was erg blij dat zij als eerste officieel ingelicht werd voordat de kerk op 9 oktober de aankondiging deed.

President Oaks zei tot slot dat het een voorrecht was om met zo’n christelijke vrouw te spreken. Hij uitte ook zijn dankbaarheid dat Hongarije De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen met open armen ontving. Presidente Novák vroeg vervolgens om voor haar land en volk te bidden. Het was ouderling Bednar een voorrecht om dat gebed uit te spreken.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.