Persbericht

Jongvolwassenen leren in seminar van Gezinsondersteunende diensten hoe belangrijk gezonde seksualiteit is

Jongvolwassenen uit heel Europa woonden onlangs een presentatie bij met de titel ‘Een positieve kijk op seksualiteit bevorderen’, gehouden in Berlijn (Duitsland) door de afdeling Gezinsondersteunende diensten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in het gebied Europa-Midden. De afdeling werd uitgenodigd om deze workshop te geven op een dienstbetoonconferentie voor jongvolwassenen tijdens de Special Olympics in Berlijn. Vooraf was aan de deelnemers gevraagd over welke thema’s ze meer zouden willen weten. Dit was de eerste keer dat deze workshop in Europa werd gegeven, en de deelnemers reageerden erg positief. Discussies en onderwijs over gezonde seksualiteit zullen met soortgelijke initiatieven worden voortgezet.

140 deelnemers, onder wie tien echtparen, namen deel aan de workshop voor jongvolwassenen waarin open communicatie over seksualiteit uit de taboesfeer werd gehaald. Dit werd gedaan aan de hand van wetenschappelijke feiten, ondersteund door de hulpmiddelen en beginselen van de kerk. De workshop werd vier keer gegeven, elke keer met een andere presentator: Rocio Gutiérrez, manager van Gezinsondersteunende diensten in Europa-Midden, en Stefanie Dzierzon, Katja Fischer en Adriane Cavallini, adviseurs van Gezinsondersteunende diensten in Duitsland. ‘Ik vond het fijn dat de leerkracht over elk onderwerp heel openlijk praatte’, zegt een deelnemer.

Thema’s die tijdens deze presentatie aan bod kwamen: ‘Mijn lichaam en zijn goddelijke ontwerp: ons lichaam kennen en accepteren (inclusief onze geslachtsorganen)’, ‘Hoe we over ons lichaam spreken’, ‘De goddelijke natuur van seksuele relaties’ en ‘Gezonde seksualiteit’, waarbij werd benadrukt hoe belangrijk het is om onze gedachten en daden te beheersen. Tijdens de presentatie kwamen ook onderwerpen als wederzijdse instemming, seksueel misbruik en de gevaren van pornografie aan bod.

Een van de bronnen waarnaar tijdens het seminar werd verwezen was een artikel uit het kerktijdschrift de Liahona. In dat artikel wordt het volgende citaat van president Russell M. Nelson, de president van de kerk, aangehaald: ‘Elk orgaan van je lichaam is een prachtig geschenk van God.’ In het artikel staat verder: ‘Dat geldt natuurlijk ook voor geslachtsorganen. Die zijn voor een wijs doel geschapen. Wij moeten ze leren gebruiken zoals de Heer het heeft bedoeld.’ (Een positieve kijk op seksualiteit bevorderen, Liahona, augustus 2020.)

Veel deelnemers waardeerden de eerlijkheid en openheid waarmee tijdens de presentatie werd gesproken over onderwerpen die vaak als taboe worden beschouwd. Een van de deelnemers zegt: ‘Het was fijn om eenvoudig en duidelijk te spreken over seksuele intimiteit zonder dat het gênant was of niet paste bij de huidige behoeften van jongvolwassenen.’

In een discussie over het belang van open communicatie over seksualiteit haalden de presentatoren nog een citaat uit de Liahona aan: ‘Als we negatieve gevoelens hebben over onze seksualiteit, begrijpen we haar misschien niet goed.’ (Een positieve kijk op seksualiteit bevorderen, Liahona, augustus 2020.)

Een andere deelnemer vond het fijn om tijdens de presentatie nieuwe dingen te leren, en was blij dat enkele misvattingen over seksualiteit werden opgehelderd. Daarnaast kreeg deze deelnemer ook een andere kijk op de eeuwige aard van ons lichaam. Andere deelnemers waardeerden de openheid van de kerk over het onderwerp seksualiteit, de focus op het evangelie van Jezus Christus, en de oplossingen en hulpbronnen die in de presentatie werden genoemd.

Tips voor een gezonde kijk op seksualiteit

Het seminar wilde jongvolwassenen duidelijk maken dat ze nu kunnen werken aan een gepaste kijk op seksualiteit en zich kunnen voorbereiden op een gezonde seksuele relatie met hun toekomstige huwelijkspartner.

De aanwezigen kregen deze vier tips aangereikt:

  • Bid en bestudeer de woorden van de profeten om een juiste kijk op seksualiteit te hebben.
  • Leer meer over seksualiteit door middel van gepaste boeken en artikelen.
  • Bestrijd seksuele taboes, negatieve houdingen en misvattingen.
  • Genees van seksueel trauma, seksverslaving en pornografiegebruik.

Hulpbronnen

Er is hoop en hulp beschikbaar voor mensen met een seksueel trauma of een seksverslaving, waaronder pornografiegebruik. Hieronder staan links naar christelijke steungroepen en andere hulpbronnen voor een gezonde kijk op seksualiteit.

Informatie over het standpunt van de kerk inzake gezonde seksualiteit:

Liahona van augustus 2020 (meerdere artikelen over seksualiteit)

Hulp om pornografiegebruik te overwinnen:

Verslavingsherstelprogramma: Genezing door de Heiland

Vind zelfhulpgroepen die gebruikmaken van het twaalfstappenprogramma op www.lifehelpeurope.org

Zie ‘Verslavingsherstelprogramma’

Hulp bij genezing na seksueel misbruik:

Genezing na seksueel misbruik: Genezing door de Heiland

Op www.lifehelpeurope.org staat informatie over steungroepen voor slachtoffers van seksueel misbruik.

Zie ‘Mishandeling en misbruik (Sluit u bij een plaatselijke groep aan)’

Andere hulpbronnen voor ouders:  

Met pornografie omgaan: https://www.churchofjesuschrist.org/study/life-help/pornography?lang=eng 

Hoe praat ik met mijn kind over gezonde seksualiteit? https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/help-for-parents/talk-about-healthy-sexuality?lang=nld 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.