Officiële verklaring

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen reageert op ENDA, homohuwelijk

Zoals de Kerk al eerder heeft vermeld, maken heiligen der laatste dagen, die de wet vertegenwoordigen, hun eigen beslissingen, die niet perse overeenkomen met een openbaar verklaarde kerkpositie.

Met  betrekking tot de ENDA (Employment Non-Discrimination Act) heeft de Kerk geen positie ingenomen. Op het homohuwelijk-vraagstuk is de Kerk consequent in het ondersteunen van het traditionele huwelijk en daarnaast in het onderwijzen dat alle mensen met vriendelijkheid en begrip behandeld behoren te worden. Als men suggereert dat de kerkleer over dit onderwerp veranderd is, dan is dat onjuist.

Een huwelijk tussen man en vrouw staat centraal in God's plan voor de eeuwige bestemming van Zijn kinderen. Een traditioneel huwelijk is een fundamentele leer en kan niet veranderd worden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.