Persberichten

Mijlpaal 15 miljoen leden aangekondigd

'De kerk blijft gestaag groeien en verandert elk jaar het leven van steeds meer mensen', aldus president Monson. 'Zij verspreidt zich over de aarde doordat ons zendingsleger in contact komt met mensen die naar de waarheid op zoek zijn'. 

In dezelfde bijeenkomst opperde president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, enkele redenen waarom de kerk blijft groeien 'in dit tijdperk van afnemend geloof'. 'In dit tijdperk - waarin zovelen zich ver van de hemelen verwijderd voelen - zult u hier een volk vinden dat verlangt hun Heiland te leren kennen en tot Hem te naderen door God en hun medemens te dienen', aldus president Uchtdorf.

President Uchtdorf zei dat er meer nodig is dan een eenvoudig geloof.

'In God geloven, is prijzenswaardig, maar de meeste mensen willen meer doen dan naar een inspirerende preek luisteren', zei hij. 'Ze willen hun geloof in praktijk brengen. Ze willen hun mouwen opstropen en bij dit grote werk betrokken raken.'

President Uchtdorf merkte op dat de kerk het mogelijk maakt om geloof in praktijk te brengen.

'Omdat we geen betaalde geestelijken hebben in onze gemeenten doen de leden de geestelijke bediening zelf', zei hij. 'Ze hebben vele mogelijkheden om hun talenten, mededogen en tijd in goede werken om te zetten.

Sinds 1996 wonen er meer leden van de kerk buiten de Verenigde Staten en Canada dan in die landen. President Uchtdorf zei dat de diversiteit van de kerk een van haar sterke kanten is, en hij moedigde al wie zich ergens thuis willen voelen aan zich bij de kerk aan te sluiten.

'De kerk is erop ingesteld om de onvolmaakten, de worstelenden en de afgematten in haar hart te sluiten', zei hij. 'Zij bestaat uit mensen die meet hun hele hart verlangen de geboden te onderhouden, hoewel ze dat nog niet tot in de puntjes beheren. (...) De Kerk van Jezus Christus lijkt vriendelijke en zorgzame, eerlijke en ijverige mensen aan te trekken', zei hij.

De kerk is 183 jaar geleden opgericht, op 6 april 1830. Joseph Smith richtte met vijf anderen de kerk op in een blokhut te Fayette (New York). De oprichting werd door ongeveer vijftig mensen bijgewoond.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.