Persbericht

Kerk voegt leidinggevende rollen toe voor de opkomende generatie in Europa

Ruim vijftig jongvolwassenen zijn als opkomendegeneratie-adviseur geroepen voor het gebied Europa van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, van wie acht als gebiedsadviseur.

rising generation advisors 01Download Photo

Onder toezicht van het gebiedspresidium zullen de opkomendegeneratie-adviseurs met plaatselijke leidinggevenden in de kerk overleggen, en in leiderschapsraden de visie van jongeren, jongvolwassenen en zendelingen inbrengen. Samen met andere jongvolwassenen en voltijdzendelingen zullen ze jonge mensen op hun reis over het verbondspad begeleiden.

‘Onze opkomende generatie biedt ons een nieuwe visie en hernieuwde kracht. Hun talenten, ideeën, meningen en energie verrijken de kerk en inspireren mensen, gemeenschappen en samenlevingen in heel Europa’, aldus ouderling Erich W. Kopischke, eerste raadgever in het presidium van het gebied Europa.

Deze nieuwe rollen vloeien voort uit de aanmoediging van president Nelson aan de opkomende generatie om een grote rol te spelen in de vergadering van Israël en de bespoediging van het heilswerk. Het is de bedoeling met jonge mensen in het gebied Europa contact te leggen en hen te steunen en te begeleiden.

‘Het is uniek geroepen te worden om de opkomende generatie te dienen en te brainstormen over ideeën om deze generatie te helpen hun volledige potentieel in een levende kerk te bereiken’, aldus Daniel Pail, opkomendegeneratie-adviseur uit Wenen (Oostenrijk).

De kerk wordt op plaatselijk niveau door kerkgemeenten bestuurd die men wijken en gemeenten noemt, en die deel van een ring of district uitmaken. Die ringen en districten vormen samen een groter geografisch gebied dat onder toezicht staat van de hoofdzetel van de kerk in Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah. Deze rol van opkomendegeneratie-adviseur is een nieuwe leidinggevende rol voor jongvolwassenen in het gebied die past in het kader om leden van alle leeftijden op alle niveaus in de kerk eensgezind samen te laten werken.

Zie de devotional voor jongvolwassenen met president Nelson om meer over de opkomende generatie te weten te komen: Leden van de ware millenniumgeneratie worden, en deze jongerendevotional: Hoop van Israël.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.