Persbericht

53 opkomendegeneratie-adviseurs overleggen met elkaar

Jongvolwassenen uit heel Europa komen een weekend bijeen in Zwitserland om samen te overleggen

Enkele jongvolwassenen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen uit heel Europa zijn eind augustus samengekomen voor een conferentie in Zollikofen (Zwitserland). Ze kregen bezoek van senior kerkleiders, onder wie ouderling Erich W. Kopischke van het gebiedspresidium Europa, en gebiedszeventigers en organisatieadviseuses van het gebied Europa. Ze namen ook deel aan een live online face-to-facegesprek met ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen.

Rising Gen Switzerland01
Rising Gen Switzerland01
Pasgeroepen opkomendegeneratie-adviseurs komen in augustus samen in Zollikofen (Zwitserland)2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De groep bestond uit pasgeroepen opkomendegeneratie-adviseurs, die de opkomende generatie en de plaatselijke leiders van de kerk in Europa ondersteunen. De hoofdlocatie voor het evenement was bij de Berntempel, waar de groep op zaterdag ook samenkwam voor een dienst. Het programma bestond verder uit een dienstbetoonactiviteit voor lokale bejaardentehuizen en andere sociale activiteiten. In meerdere gesprekssessies bespraken ruim zestig mensen hoe ze de volgende beginselen van de kerk beter kunnen naleven en toepassen:

Het evangelie van Jezus Christus naleven

Voor behoeftigen zorgen

Allen uitnodigen om het evangelie te ontvangen

Families voor eeuwig verenigen

‘Dit is werkelijk een historische gebeurtenis voor het gebied Europa’, zegt ouderling Kopischke. ‘Jonge mensen die samenkomen vanuit heel Europa om met elkaar te overleggen, te dienen, en elkaar en hun gemeenschap op te bouwen, behoort tot de kern van het evangelie van Jezus Christus. ’, zegt hij.

In een online face-to-facegesprek legde ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen live verbinding vanuit Salt Lake City, zodat hij training kon geven en vragen van het publiek kon beantwoorden.

Rising Gen Switzerland02
Rising Gen Switzerland02
Opkomendegeneratie-adviseurs tijdens een live online gesprek met ouderling David A. Bednar2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

‘De combinatie van instructie van een apostel, gebiedsautoriteiten en het overleg met mijn leeftijdsgenoten zorgde ervoor dat ik me zo dicht bij mijn hemelse Ouders voelde, en bij het werk dat Zij willen dat ik doe’, zegt Leanda Akuoko uit het Verenigd Koninkrijk.

‘Voor mij was dit weekend een bewijs dat onze generatie klaarstaat en gewillig is om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan, dat wij onderdeel zijn van een levende kerk, en dat alles wat wij daarin doen gericht moet zijn op mensen één voor één dichter tot Christus te laten komen’, zegt Daniel Adriano uit Lissabon (Portugal). ‘Ik kan niet wachten om terug te gaan naar Portugal en te vertellen over alles wat ik heb geleerd en gevoeld’, zegt hij verder.

Irene Kabongo uit Parijs (Frankrijk) zegt: ‘Ik heb me altijd Europees gevoeld door mijn identiteitsbewijs, maar ik voelde nu voor de eerste keer dat ik ook onderdeel was van de Kerk van Jezus Christus in het gebied Europa.’ Ze vertelt verder: ‘Ik voelde onze kracht omdat er geen fysieke of geestelijke scheidingen tussen ons waren.’

Ben Warner uit het Verenigd Koninkrijk zegt: ‘Toen we samenkwamen in zowel heilige als sociale context, voelde ik me erg geïnspireerd en verbonden met de anderen. Deze ervaring heeft nog eens mijn geloof bevestigd dat deze kerk een plek is waar we kunnen bijdragen, thuishoren en tot bloei kunnen komen.’

De opkomendegeneratie-adviseurs hebben onder leiding van het gebiedspresidium de taak om als mentor voor de opkomende generatie op te treden en deel te nemen aan leiderschapsvergaderingen van de kerk in Europa op plaatselijk en gebiedsniveau.

Rising Gen Switzerland03
Rising Gen Switzerland03
Ouderling Erich W. Kopischke geeft raad aan de opkomendegeneratie-adviseurs2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Meer over de inzet van de opkomende generatie in het gebied Europa:

Kerk biedt vrouwen in Europa meer kansen om leiding te geven

Uitzendingen voor de opkomende generatie in 2020

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.