Persbericht

Kerkleiders sporen leden aan om verbonden te sluiten en hun relatie met Jezus Christus te versterken

15 nieuwe tempels aangekondigd, waaronder een in Edinburgh, Schotland

Breng meer tijd in de tempel door en leef Gods verbonden getrouwer na. Dat was de uitnodiging aan leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tijdens de algemene aprilconferentie 2024 die in het Conferentiecentrum in Salt Lake City (Utah, VS) werd gehouden. Russell M. Nelson, de president van de kerk, zei: ‘Niets zal u meer helpen om de roede van ijzer vast te houden dan zo vaak als u kunt naar de tempel te gaan.’

De algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vindt elk halfjaar plaats. Leidinggevenden in de kerk spreken leden en sympathisanten over de hele wereld toe. De vijf conferentiebijeenkomsten op 6 en 7 april 2024 werden live in zeventig talen uitgezonden. Over enkele dagen worden opnames in nog dertig bijkomende talen vrijgegeven. 

Ouderling Patrick Kearon uit Engeland zei dat Gods plan bedoeld is om iedereen naar huis te leiden. Ouderling Kearon is het nieuwste lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij vertelde dat Gods plan is opgezet om al zijn kinderen naar huis te leiden, niet om hen buiten te sluiten.

Zuster J. Anette Dennis, leidinggevende in de vrouwenorganisatie, sprak over verbonden met God sluiten. Ze herinnerde leden eraan dat het een voorrecht en een zegen is dat we tot een verbondsrelatie met God worden uitgenodigd waarin ons leven een symbool van dat verbond wordt. Ze zei verder dat dankzij verbonden onze relatie uitgroeit tot een relatie waarin God ons kan vormen, veranderen en verheffen zodat we steeds meer op Jezus Christus gaan lijken.

Ouderling Massimo De Feo, algemeen zeventiger en president van het gebied Europa-Midden, legde aan de hand van een verhaal uit het Nieuwe Testament over een blinde man drie beginselen voor een helder geestelijk zicht uit. Het eerste beginsel is dat we ons op Jezus Christus moeten concentreren en ons getuigenis trouw blijven. Het tweede is dat we de natuurlijke mens moeten afleggen, ons bekeren en aan een nieuw leven in Christus beginnen. Het derde beginsel is de stem van de Heer horen en Hem ons laten leiden.

Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen sprak over de stappen naar een hogere vreugde door Jezus Christus – met vreugde als het voornaamste doel van Gods plan voor zijn kinderen.  De Duitse apostel zei: ‘Als u denkt meer van deze soort vreugde te kunnen gebruiken, spoor ik u aan om de reis aan te vatten en Jezus Christus en zijn wegen te volgen.’

Ouderling Jack N. Gerard, tweede raadgever in het gebiedspresidium Europa-Midden, sprak over integriteit. Hij zei: ‘Integriteit uitoefenen in onze keuzes is een uiterlijk teken van een innerlijk voornemen om de Heiland Jezus Christus te volgen.’

Ouderling Jeffrey R. Holland, waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen, herinnerde iedereen eraan dat God elk gebed hoort dat wij uitspreken, en dat Hij op elk gebed reageert volgens het pad dat Hij voor onze volmaking heeft uitgestippeld. Ouderling Holland zei toen dat alleen God weet waarom gebeden soms anders verhoord worden dan wij hopen – ‘maar ik beloof u dat ze worden gehoord, en ze worden verhoord volgens zijn onophoudelijke liefde en kosmische tijdschema’.

Susan H. Porter, presidente van het programma van de kerk voor kinderen, nodigde allen uit om te bidden om God te kennen, te groeien en Gods liefde aan anderen te tonen.

Tijdens de conferentie verleenden kerkleden hun steun aan nieuwe leiders. Er is een nieuw algemeen zondagsschoolpresidium geroepen. Acht algemene zeventigers werden ontheven en kregen het emeritaat verleend. Elf nieuwe gebiedszeventigers werden geroepen. Drie van hen zullen met ingang van 1 augustus 2024 in het gebied Europa-Midden werkzaam zijn.

Zeventigers dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen als ‘bijzondere getuigen’ en helpen de twaalf apostelen ‘bij het opbouwen van de kerk en het regelen van al haar aangelegenheden’.

President Russell M. Nelson kondigde tijdens de laatste bijeenkomst van de algemene aprilconferentie 2024 de bouw van vijftien nieuwe tempels aan:

 • Uturoa (Frans-Polynesië)
 • Chihuahua (Mexico)
 • Florianópolis (Brazilië)
 • Rosario (Argentinië)
 • Edinburgh (Schotland)
 • Brisbane-Zuid (Australië)
 • Victoria (British Columbia, Canada)
 • Yuma (Arizona, VS)
 • Houston-Zuid (Texas, VS)
 • Des Moines (Iowa, VS)
 • Cincinnati (Ohio,VS)
 • Honolulu (Hawaï, VS)
 • West Jordan (Utah, VS)
 • Lehi (Utah, VS)
 • Maracaibo (Venezuela)

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.