Persberichten

Leidster zevendedagsadventisten spreekt aan Brigham Young University

‘Het lijkt wel alsof we voortdurend naar het juiste evenwicht tussen onze samenleving, onze buurt en ons gezin zoeken’, betoogde Simmons voor het publiek in het Varsity Theater in het Wilkinson Student Center. Ze bezocht de campus in Provo (Utah, VS) met haar man, Nord Simmons, een gepensioneerd docent in het middelbaar onderwijs. De universiteit is eigendom van, en wordt beheerd door, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

‘Iedereen zal het er vast mee eens zijn dat rechtvaardigheid zowel vanuit een moreel als politiek perspectief belangrijk is’, zei Simmons. ‘Wat wellicht niet zo voor de hand ligt is dat er een concensus is dat rechtvaardigheid ook een belangrijk geestelijk concept is. Men kan van mening verschillen over de aard, basis en wettige toepassing van rechtvaardigheid, maar de kern ervan is respect voor de medemens.’

‘Westerse filosofen beschouwen rechtvaardigheid over het algemeen als de meest fundamentele deugd voor het ordenen en tot stand brengen van interpersoonlijke relaties en het vestigen en behouden van een stabiele politieke samenleving’, legde ze uit.

Simmons zei dat onderwijs op religieuze grondslag in onze hedendaagse samenleving belangrijk is. ‘Misschien is dat in de huidige maatschappij wel een van de belangrijkste taken voor onderwijs op religieuze grondslag — om menselijkheid te interpreteren voor een wereld die dat begrip is kwijtgeraakt en alles vanuit een louter humaan en een verregaand geseculariseerd perspectief probeert te relativeren. En hoewel dat zeker niet zo hoort te zijn, is onderwijs soms machtiger dan de kerk en het gezin.’

Simmons zei dat leiders van onderwijs op religieuze grondslag dienen te voorzien in leermiddelen, leerstof en methodologieën om docenten in de openbare sector bij te staan.

Simmons sprak ook met de docenten en bestuursleden van de BYU en bekeek de bijzondere collectie Bijbels van de universiteit terwijl ze op de campus in Provo was. Eerder die week had ze in Salt Lake City (Utah) met leiders van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gesproken en het centrum humanitaire diensten, het Welfare Square en de Bibliotheek voor familiegeschiedenis van de kerk bezocht.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.