De Perskamer Blog

Mormonen en polygamie gaan niet hand in hand

Geen polygamie in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

 

Als er iets over mormonen in de media verschijnt, dan heeft het heel vaak te maken met polygamie: een man die getrouwd is met meerdere vrouwen. Dit blijft het meest hardnekkige foute kenmerk dat nog steeds overleeft bij journalisten en TV-makers. Ik kan wel begrijpen waarom, maar ik probeer het toch uit te leggen.

De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (ook de Mormoonse kerk genoemd) heeft in haar beginperiode polygamie gekend. De eerste leiders en een beperkt aantal leden hebben op gebod van de Heer een meervoudig huwelijk aangegaan, hoewel ook zij moeite hadden met dit gebod.

Het basisgebod van God blijft evenwel: één man, één vrouw. Enkel als Hij zelf de opdracht geeft, kan er een periode van polygamie zijn. We lezen in de Bijbel dat Hij dat gebod onder andere aan Abraham, Isaak, Jakob, Mozes, David en Salomo heeft gegeven.

Waarom heeft God het meervoudig huwelijk voor een beperkte tijd ingesteld? In een openbaring aan de kerk lezen we dienaangaande dat “Want, zegt de Heer der heerscharen, als ik voor Mijzelf nageslacht wil doen opstaan, zal Ik mijn volk gebieden”. Met andere woorden, we zien in de Schriften het patroon dat als God de kerk herstelt op aarde (deze nieuwe periode wordt in de schriften een bedeling genoemd), Hij vaak een versnelling aan de groei van zijn kerk geeft door het meervoudig huwelijk.

In 1890 werd onder leiding van de toenmalige president van de Mormoonse kerk het meervoudig huwelijk op God’s gebod afgeschaft.

Geen polygamie in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Dus voor alle duidelijkheid: momenteel is er geen polygamie in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

De programma’s op TV en de artikelen in de kranten vermelden soms dat het gaat om “fundamentalistische mormonen”. Dat zijn splintergroepen die na 1890 zijn afgesplitst van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en die vinden dat het gebod voor het meervoudig huwelijk nog steeds van toepassing is.

Gordon B. Hinckley, een van de voormalige presidenten van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft in de algemene oktoberconferentie van 1998 het volgende over polygamie in de kerk gezegd:

‘Ik wil categorisch ontkennen dat deze kerk ook maar iets te maken heeft met de mensen die een polygaam huwelijk hebben. Zij zijn geen lid van deze kerk. De meesten zijn er nooit lid van geweest. Zij overtreden de burgerlijke wet. Zij weten dat zij de wet overtreden. Zij zijn onderworpen aan de straffen die daarop staan. Uiteraard heeft de kerk geen enkele jurisdictie in deze aangelegenheid.’

‘Als wij erachter komen dat een van onze leden een meervoudig huwelijk heeft, wordt hij of zij geëxcommuniceerd, de zwaarste straf die de kerk kan opleggen. De mensen die hierbij betrokken zijn overtreden niet alleen rechtstreeks de burgerlijke wet, maar zij overtreden ook de wet van deze kerk. Een van onze geloofsartikelen is bindend voor ons. Er staat in: “Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet” (Geloofsartikelen 1:12).’

Duidelijker kunnen we het niet stellen. We begrijpen de verwarring maar we willen toch aan alle journalisten en TV-makers vragen om aandacht hieraan te geven en de nodige uitleg aan hun lezers en kijkers mee te geven zodat dit misverstand stilaan eindelijk uit de wereld geraakt.

Het Blog bladeren

Over: Deze blog wordt beheerd en geschreven door personeel van de afdeling Public Affairs van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De informatie is betrouwbaar en nauwkeurig, maar moet niet per se worden beschouwd als een officiële verklaring van de kerk. Het doel van deze blog is om journalisten, bloggers en het publiek aanvullende context en informatie te bieden over openbare kwesties die betrekking hebben op de kerk. Ga voor officiële persberichten en uitspraken van de kerk naar de homepage van MormonNewsroom.org

Stijlgidsnotitie: Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.