Persbericht

Mormonen maken zich op voor algemene conferentie

Miljoenen mensen over de hele wereld volgen zaterdag en zondag de bijeenkomsten van de algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen per internet, of per satelliet in meer dan zesduizend kerkgebouwen. In het gebouw waar de conferentie wordt gehouden, het Conferentiecentrum in het centrum van Salt Lake City (Utah, V.S.), komen per bijeenkomst 21 duizend kerkleden bijeen om daar de algemene conferentie bij te wonen. En honderdduizenden andere kerkleden elders bekijken de conferentie live op de televisie.

President Thomas Spencer Monson, zestiende president van de kerk, die op 5 april 2008 tijdens de zaterdagmorgenbijeenkomst van de 178ste algemene conferentie was gesteund als profeet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, presideert tijdens deze oktoberconferentie. Algemene conferenties van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bestaan uit bijeenkomsten van leidinggevenden aan leden van de kerk en anderen die de boodschappen van geloof in Jezus Christus en zijn evangelie willen horen. Er is onderricht in schriftuurlijke leer, er worden lofzangen gezongen en gebeden uitgesproken — allemaal in een poging om de mensen aan te sporen een christelijker leven te leiden. Elke halfjaarlijkse conferentie bestaat uit vijf bijeenkomsten die op de eerste zaterdag en zondag van april en oktober worden gehouden. Op zaterdag zijn er drie bijeenkomsten en op zondag twee. De bijeenkomsten zijn zowel op zaterdag als op zondag van tien tot twaalf uur ’s morgens en van twee tot vier uur ’s middags. Op zaterdagavond is er voor alle mannen van twaalf jaar en ouder een aanvullende bijeenkomst van zes tot acht uur. De eerste algemene conferentie is gehouden in juni 1830, twee maanden na de officiële oprichting van de kerk. Sinds het eenvoudige begin van die eerste algemene conferentie, die door een handvol eerste kerkleden werd bijgewoond, nemen er nu miljoenen mormonen en gasten aan deel. Brigham Young, tweede president van de kerk, liet de Tabernakel in Salt Lake City bouwen om een groot gebouw voor bijeenkomsten van de algemene conferentie te hebben. Dat gebouw werd voltooid in 1867. ‘Na de aankomst van de heiligen in de Salt Lake Valley, werd de algemene conferentie een reünie en een gelegenheid voor geestelijke groei’, aldus Kenneth W. Godfrey in het maandelijkse tijdschrift van de kerk, de Ensign (februari 1981).
Na 133 jaar lang algemene conferenties in de Tabernakel te hebben gehouden, werd in het jaar 2000 het veel grotere Conferentiecentrum voltooid, dat in de grote zaal plaats biedt aan 21 duizend mensen en daarmee een betere behuizing is voor het conferentiepubliek. Er is op Temple Square bovendien extra zitcapaciteit in omliggende gebouwen zoals de Tabernakel, de Assembly Hall en het Joseph Smith Memorial Building. Om het publiek in staat te stellen om ook buiten Temple Square en het Conferentiecentrum de bijeenkomsten te volgen, zendt de kerk alle bijeenkomsten uit naar ruim zesduizend satellietontvangers over de hele wereld, en biedt zij voor de meeste bijeenkomsten bovendien live internetstreaming aan. De diversiteit onder de heiligen der laatste dagen leidt tot een diversiteit in talen. Honderden tolken en vertalers zetten alle toespraken en gebeden om in 94 talen, waaronder Nederlands,gebarentaal en in enkele van de belangrijkste talen ook ondertitels. Daarnaast wordt de tekst van de toespraken binnen enkele weken na de conferentie in meerdere talen gepubliceerd in de officiële tijdschriften van de kerk, en verdeeld onder de kerkleden over de hele wereld. De audio- en videobestanden van de toespraken zijn te beluisteren en te bekijken via broadcast.lds.org. Godfrey voegt nog toe: ‘Ondanks wijzigingen in de uitzendingen van de algemene conferentie naar de heiligen, is er (bijna) altijd zo’n bijeenkomst geweest, en is die altijd van essentieel belang geweest. (...) Hetzij in de Tabernakel, hetzij in hun eigen huiskamer, hetzij later de boodschappen lezend, voelen de leden [van de kerk] de opbouwende geest van geloof en getuigenis die uitgaat van dit onderwijsmoment dat wij de algemene conferentie noemen.’ Zie ook 'Algemene conferentie een monsterproductie' en 'Uitzendingen algemene oktoberconferentie 2009'.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.