Persbericht

Mormoonse vrouwen gevraagd zich op de leer van Christus te concentreren

Vrouwenbijeenkomst luidt algemene oktoberconferentie in

Leiders van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen moedigden mormoonse vrouwen tijdens de eerste bijeenkomst van de algemene conferentie aan om zich op de leer van Jezus Christus te concentreren. Deze bijeenkomst vond plaats op zaterdag 24 september 2016 in het Conferentiecentrum in Salt Lake City (Utah, VS). De muziek werd verzorgd door een koor van jongevrouwen uit kerkgemeenten in Ogden, Huntsville en Morgan (Utah, VS).

De slotspreker, president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, vertelde over de invloedrijke vrouwen in zijn leven, zoals zijn grootmoeder, zijn moeder en zijn echtgenote in zijn toespraak over de kracht van het geloof.
 
Vrouwen, jongevrouwen en meisjes vanaf acht jaar kwamen op zaterdag 24 september 2016 in het conferentiecentrum in Salt Lake City (Utah, VS) bijeen voor de vrouwenbijeenkomst van de 186e algemene oktoberconferentie.

 

‘Blijf dagelijks uw begrip van de leer van Jezus Christus uitbouwen’, was de aansporing van zuster Carole M. Stephens, eerste raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium. Zuster Stephens verwees naar een toespraak die president Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen een jaar geleden gaf en waarvan de titel ‘Een oproep aan mijn zusters’ was.

Ze zei dat de Heiland ‘blijvend respijt’ biedt tegen de pijn die door zonde wordt veroorzaakt, ons sterkt als we lijden omwille van ‘onrechtvaardige daden van anderen’, en troost geeft aan hen die ‘rampen, psychische stoornissen, ziektes, chronische pijnen en de dood’ te verduren krijgen.

‘Ons geloof in Jezus Christus stelt ons in staat om iedere uitdaging aan te gaan’, benadrukte zuster Stephens, die de vrouwen vertelde dat ze op haar reizen graag van hen leert. ‘Niets is fijner dan u omarmen, u in de ogen zien en me van hart tot hart met u verbonden voelen.’

‘Zusters, wij leven in zware tijden’ zei zuster Bonnie L. Oscarson, algemeen jongevrouwenpresidente, waarbij ze naar de ‘groeiende wereldsgezindheid van onze maatschappij’ verwees.

Zuster Oscarson vervolgde: ‘Uitgaande van de huidige trend moeten we ons op de komende stormen voorbereiden.’

       

De jongevrouwenleidster spoorde de meisjes en vrouwen van de kerk aan om ‘de essentiële leerstellingen van het evangelie [te] bestuderen en een onwrikbaar getuigenis van hun waarheid hebben’. Ze verwees eveneens naar een toespraak van president Nelson tijdens de algemene oktoberconferentie van 2015. Hij voorspelde dat aanvallen tegen de kerk zouden aanhouden en drukte vrouwen op het hart zich de leer van Christus eigen te maken.

Zuster Oscarson moedigde vrouwen aan de verzoening van Jezus Christus te bestuderen, hun gezinnen en anderen in het heilsplan te onderwijzen, de nood voor de herstelling van de leer te begrijpen en de tempelverordeningen en -verbonden, of beloften die men aan de Heer maakt, te bestuderen en te begrijpen.

‘Ik vrees dat we zo onder druk staan om geen aanstoot te geven dat we soms nalaten de juiste beginselen te onderwijzen’, zei de jeugdleidster. ‘Als wij onze kinderen en jongeren niet duidelijk de ware leer bijbrengen, dan zal de wereld hun de leugens van Satan leren.’

Zuster Jean B. Bingham, eerste raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium, sprak over naastenliefde en over de inspanningen van de kerk om vluchtelingen in gemeenschappen over de hele wereld te helpen.

     

‘Door uw tijd, talenten en middelen te delen, zijn uw harten — en die van de vluchtelingen — verlicht’, zei zuster Bingham. ‘Ware naastenliefde leidt onvermijdelijk tot meer hoop en geloof en zelfs tot meer liefde tussen gever en ontvanger.’

‘We staren ons blind op de wereld van Pinterest of Instagram of raken verstrikt in de wedijver die op onze school of op de werkvloer heerst’, zei ze, waarna ze de vrouwen aanmoedigde om anderen met positieve woorden op te bouwen.

‘Of we nu acht zijn of honderdacht, we kunnen het licht van het evangelie uitstralen in onze omgeving, of dat nu een wolkenkrabber in Manhattan, een paalwoning in Maleisië of een yurt in Mongolië is’, vervolgde zuster Bingham. ‘We kunnen ons voornemen om het goede in anderen en in onze omstandigheden te zien.’

   

De slotspreker, president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, vertelde over de invloedrijke vrouwen in zijn leven, zoals zijn grootmoeder, zijn moeder en zijn echtgenote in zijn toespraak over de kracht van het geloof.

‘Het stemt me vooral nederig dat ik weet dat overal in de kerk hun invloed miljoenen keren door de capaciteiten, talenten, de intelligentie en het getuigenis van vrouwen met geloof wordt vermenigvuldigd’, zei president Uchtdorf.

‘Het is soms niet makkelijk om geloof in geestelijke zaken te ontwikkelen terwijl we in een stoffelijke wereld leven. Maar het is de moeite waard omdat de macht van geloof enorm kan zijn’, zei hij.

‘Geloof is vertrouwen; vertrouwen dat God ziet wat wij niet kunnen zien en dat Hij weet wat wij niet weten’, aldus president Uchtdorf, die deze les leerde toen hij piloot bij een luchtvaartmaatschappij was en op zijn instrumenten en op luchtverkeersleiders moest vertrouwen als hij door dikke mist of wolken vloog.

President Uchtdorf vertelde eveneens het verhaal van de volhardende zendelingen die bij zijn echtgenote, Harriet, aanklopten toen zij nog een jong meisje was dat na de dood van haar vader samen met haar moeder en zus op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw in Frankfurt (Duitsland) woonde. ‘Ik heb veel dankgebeden uitgesproken omdat zij doorgingen, tot de laatste deur op de vierde verdieping.’

Hij eindigde met de woorden: ‘God beloont wie Hem zoeken. Maar die beloning ligt gewoonlijk niet achter de eerste deur. Blijf dus kloppen. Geef niet op. Zoek God met geheel uw hart. Oefen geloof. Leef rechtschapen.’

De muziek werd verzorgd door een koor van jongevrouwen uit kerkgemeenten in Ogden, Huntsville en Morgan (Utah, VS).

De algemene vrouwenbijeenkomst is de eerste in een reeks van zes bijeenkomsten. Ze werd rechtstreeks in vele talen uitgezonden in kerkgebouwen van de heiligen der laatste dagen, via televisie, radio en het internet.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.