Mormon Newsroom
News Story

Ouderling L. Tom Perry 

Ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is op 30 mei om 3:00 uur overleden. Hij was 92 jaar oud (geboren op 5 augustus 1922).

Ouderling Perry, was in april 1974 tot apostel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geordend. Daarvóór was hij vanaf 1972 assistent van de Twaalf. Ouderling Perry’s imposante fysieke verschijning en zijn enthousiaste en opgewekte aard maakten van hem een krachtige en populaire persoon voor veel leden van de kerk over de hele wereld.

‘Die warmte, die vriendelijkheid, het feit dat hij graag met mensen omging en alle leden van de kerk liefhad en waardeerde — ik denk dat men hem zich zo zal herinneren’, aldus ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen.

Ouderling Cook zegt dat ouderling Perry’s getuigenis van Jezus Christus ook herinnerd zal worden. ‘Tom Perry getuigde krachtig van Jezus Christus. Hij kende de Heiland; hij had de Heiland lief.’

‘We moeten onbevreesd over Jezus Christus spreken’, onderwees ouderling Perry in de oktoberconferentie van 2011 van de kerk. ‘We willen anderen duidelijk maken dat wij geloven dat Hij de centrale figuur in de menselijke geschiedenis is. Zijn leven en leringen zijn de kern van de Bijbel en de andere boeken die wij als heilige Schriftuur aanvaarden.’

De leden van het Quorum der Twaalf Apostelen zijn net als in de tijd van het Nieuwe Testament als bijzondere getuige van Jezus Christus geroepen. Ouderling Perry was een van de vijftien mannen die wereldwijd toezien op de groei en ontwikkeling van de kerk die nu ruim vijftien miljoen leden telt.

Ouderling Perry sprak vaak over het belang van godsdienst in de maatschappij en het gezin, en hoe belangrijk het is om godsdienstvrijheid te beschermen. Hij benadrukte daarbij dat de ʻessentiële gewetensvrijheid, verankerd in godsdienstvrijheid, actief behouden en beschermd moet worden.ʼ Hij werkte nauw samen met leiders van andere godsdiensten om godsdienstvrijheid te promoten.

‘Hij was een eenvoudige man die het zowel met Jan met de pet als met presidenten en heersers goed kon vinden. Hij behandelde ze allemaal op dezelfde manier en had de gave om met iedereen een goede band te hebben’, aldus Lee Perry, zoon van ouderling Perry.

‘Ik denk dat men hem als voorvechter van het gezin zal herinneren’, zegt Lee Perry.

Lowell Tom Perry was op 5 augustus 1922 in Logan (Utah, V.S.) geboren in het gezin van Leslie Thomas en Nora Sonne Perry. Vlak na de Tweede Wereldoorlog deed hij twee jaar dienst als marinier in Oceanië.

Het begin van ouderling Perry’s werkzaamheden in de kerk was zijn zending in het noorden van de Verenigde Staten. Vervolgens was hij raadgever in een bisschap te Lewistown (Idaho, V.S.), raadgever in een ringpresidium te Sacramento (Californië); hogeraadslid in de ring New York; en president van de ring Boston.

Hij haalde in 1949 zijn bachelorsgraad in financiën aan de Utah State University en heeft daar aan zijn mastersgraad gewerkt. Hij ging werken in de kleinhandel en vervulde functies als vice-president en financieel directeur bij bedrijven in Idaho, Californië, New York en Massachusetts.

Ouderling Cook heeft over ouderling Perry’s achtergrond in de bedrijfswereld gezegd: ‘Hij was heel praktisch en pragmatisch ingesteld, en dat is de hele kerk tot zegen geweest. Hij vond het erg belangrijk dat het penninkje van de weduwe op een spaarzame manier besteed werd, dat men niets verspilde, dat er een plan was en dat men verantwoording aflegde.

Zijn eerste vrouw, Virginia Lee, met wie hij twee dochters en een zon heeft, was reeds overleden. Zij overleed op 14 december 1974. Hij laat zijn vrouw, Barbara Taylor Dayton, achter met wie hij in 1976 trouwde.

De kerk kondigt de details van de begrafenis aan zodra die beschikbaar zijn. Het is nog onduidelijk wanneer de opvolger van ouderling Perry in het Quorum der Twaalf Apostelen diens plaats zal innemen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.