Nieuwsartikel

Ouderling Robert D. Hales overleden (85)

  

Ouderling Robert D. Hales van het Quorum van de Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is afgelopen zondag 1 oktober aan ouderdomsverschijnselen overleden. Hij was 85 jaar (geboren op 24 augustus 1932). Ouderling Hales ging omringd door familieleden heen. 

Robert Dean Hales is op 24 augustus 1932 in New York City geboren. Hij is afgestudeerd aan de University of Utah en heeft een MBA gehaald aan de Harvard University. Hij is straaljagerpiloot bij de Amerikaanse luchtmacht geweest. Hij is getrouwd met Mary Crandall. Zij hebben twee zoons. 

Ouderling Hales is op 2 april 1994 gesteund als lid van het Quorum van de Twaalf Apostelen en is op 4 april 1975 geroepen als algemeen autoriteit. Later is hij werkzaam geweest als assistent van het Quorum van de Twaalf Apostelen en als lid van het Eerste Quorum van de Zeventig. Hij is van april 1985 tot zijn roeping als lid van het Quorum van de Twaalf Apostelen presiderende bisschop van de kerk geweest.

‘Hij leefde naar zijn getuigenis’, aldus president Henry B. Eyring, lid van het Eerste Presidium. ‘Hij kende God. Hij kende de Heiland, en hij had de Heiland lief. […] En hij gedroeg zich alsof God dichtbij was, alsof zijn hemelse Vader dichtbij was.’ 

Een apostel wordt geroepen als ‘bijzondere getuige van Jezus Christus’ voor de hele wereld. Ouderling Hales heeft gezegd: ‘Als we geloof hebben in onze Heiland, zal Hij ons bijstaan in onze moeilijkheden en zullen we tot het einde toe kunnen volharden en na ons leven in zijn tegenwoordigheid kunnen terugkeren. Hij leeft, kent ons en houdt van ons allemaal. Hij wil ons graag zegenen als we tot Hem komen.’

Voorafgaand aan zijn roeping als algemeen autoriteit hield ouderling Hales vijf jaar als regionaal vertegenwoordiger toezicht op diverse kerkelijke gemeenten. Hij was ook gemeentepresident, bisschop (drie maal), hogeraadslid en  raadgever van de ringpresident, alle lekenfuncties met aanzienlijke verantwoordelijkheid. Hij is laat in de jaren zeventig van de vorige eeuw president van het zendingsgebied Londen (Engeland) geweest en daarna eerste raadgever in het algemeen zondagsschoolpresidium.

‘Ouderling Hales bouwde mensen op’, zegt president Eyring. ‘Hij heeft jaren stilletjes mensen geholpen. Als hij vernamt dat iemand ergens behoefte aan had, dan deed hij er iets aan.’

Voorafgaand aan zijn roeping als voltijdkerkautoriteit was ouderling Hales een vooraanstaand zakenman die managementposities bekleedde bij drie grote Amerikaanse bedrijven. President Eyring beschrijft ouderling Hales als een ‘fenomenaal’ zakenman die ‘gevoelig’ en loyaal was, en ‘in staat was om mensen te doorgronden’.  

De kerk kondigt de details van de begrafenis aan zodra die beschikbaar zijn. Het is nog onduidelijk wanneer de vacature in het Quorum van de Twaalf Apostelen vervuld wordt.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.