Persbericht

President Eyring wijdt Parijstempel in

President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft op zondag 21 mei 2017 de Parijstempel ingewijd.

President Eyring werd vergezeld door ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen, bisschop Gerald Caussé van de Presiderende Bisschap, ouderling Larry Y. Wilson van de Zeventig en ouderling Paul V. Johnson van het gebiedspresidium Europa. Leden van de kerk kwamen bijeen in de tempel, in omliggende gebouwen en op veel plaatsen in Frankrijk, België en Zwitserland om de satellietuitzending van de inwijdingsdiensten te volgen.

President Eyring verklaarde dat het belang van de Parijse Tempel inhoudt dat 'een generatie Franstalige mensen zal opgroeien die volledig toegewijd is aan  de Heer Jezus Christus en bereid is om het evangelie aan de wereld uit te dragen'.


Op de dag voor de inwijding woonden kerkleiders een optreden bij van ruim duizend jonge heiligen der laatste dagen, die door middel van muziek en dans de geschiedenis van de kerk in Frankrijk uitbeeldden en een eerbetoon aan haar pioniers brachten. De culturele viering, Laat uw licht zo schijnen, vond plaats in de nationale velodroom van Frankrijk in het nabijgelegen Saint-Quentin-en-Yvelines.


Tijdens de open dagen in april en mei was de tempel drie weken lang voor het publiek opengesteld. Bijna vijftigduizend bezoekers bekeken een korte video over tempels en wandelden vervolgens door de tempel en de tuinen. Ook een aantal overheidsfunctionarissen, geestelijke leiders en leidinggevenden van onderwijsinstanties uit de hele wereld kregen in april een rondleiding door de tempel. Daarnaast bezochten ook leden van de stadsraad en plaatselijke geestelijke leiders de tempel.

Ongeveer 38.000 leden van de kerk in Frankrijk en België zullen van de nieuwe tempel gebruikmaken. De tempel werd op 1 oktober 2011 door president Thomas S. Monson aangekondigd en was sinds de eerste spadesteek in augustus 2012 in aanbouw. De Parijstempel is de 156e tempel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in bedrijf, en de eerste in Frankrijk.

De tempels van de heiligen der laatste dagen verschillen van de kerkgebouwen waar de leden hun zondagse erediensten houden. De tempel wordt als het ‘huis van de Heer’ beschouwd, waarin de leringen van Christus tot uiting komen in de doop, het huwelijk en andere ceremonies die het gezin voor eeuwig verenigen.

 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.