Nieuwsartikel

President Uchtdorf bezoekt leden en drie Europese tempels

President Uchtdorf, lid van het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft Europese mormonen toegesproken. Hij heeft ook de nieuwe Parijstempel bezocht; de Frankfurttempel, die gerenoveerd wordt; en de Den Haagtempel.

                   

President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium. Zijn vrouw, Harriet, vergezelde hem in april tijdens de reis van tien dagen.

           

            

Tijdens zijn bezoek vroegen heiligen der laatste dagen wanneer hun tempels opengingen. President Uchtdorf antwoordde dat ze zich moesten voorbereiden, zodat ze klaar waren als de tempels opengingen. Hij zei dat de leden zich nu moeten klaarmaken, zodat ze bij de opening van de tempels aan de zegeningen van de Heer kunnen deelnemen.

Er zijn van 22 april t/m 13 mei 2017 rondleidingen in de Parijstempel. Alleen op zondag zijn er geen rondleidingen. De tempel wordt op zondag 21 mei ingewijd. Op zaterdagavond vindt er een culturele viering plaats.

                     

President en zuster Uchtdorf kregen samen met de presiderende bisschop van de kerk, bisschop Gérald Caussé, en zijn vrouw, Valérie, een rondleiding door de tempel.

           

      

De Den Haagtempel is op 8 september 2002 door president Gordon B. Hinckley ingewijd. De kerk telde toen wereldwijd 114 tempels.

           

President en zuster Uchtdorf spraken met de tempelpresident en zijn vrouw, Marvin en Sandy Van Dam.

President Uchtdorf bezocht ook de Frankfurttempel, die uitgebreid gerenoveerd wordt. Hij sprak met bouwfunctionarissen en Hanno Luschin, de projectmanager. De tempel werd in 1981 aangekondigd en was zes jaar later klaar. Kerkpresident Ezra Taft Benson wijdde de tempel van 28 tot 30 augustus 1987 in elf diensten in.

De Frankfurttempel zal in de loop van 2018 klaar zijn en heringewijd worden.

President Uchtdorf sprak in Frankfurt ook met ouderling Patrick Kearon van de Zeventig en met diens vrouw, Jennifer. 

President Uchtdorf hield bijeenkomsten met heiligen der laatste dagen en spoorde hen aan om de geboden te onderhouden, anderen te dienen en op de Heer te vertrouwen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.