Persbericht

Presidente van de vrouwenorganisatie van de kerk spreekt in het Europees Parlement

Zuster Camille N. Johnson vertelt hoe de geloofs- en godsdienstvrijheid van vrouwen volgens haar gestimuleerd kan worden.

Zuster Camille N. Johnson, algemeen ZHV-presidente van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft op 4 maart 2024 in het Europees Parlement te Brussel een groep vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties en kerken, en voorstanders van godsdienstvrijheid toegesproken. Ze sprak over het onderwerp ‘De geloofs- en godsdienstvrijheid van vrouwen stimuleren’ en vertelde over haar eigen ervaringen en inzichten hoe gelovige vrouwen aan een rechtvaardige, inclusieve samenleving kunnen bijdragen.

Anja Haga, lid van het Europees Parlement, trad, in samenwerking met het kantoor EU- en internationale aangelegenheden van de kerk in Brussel, op als gespreksleidster. In de presentaties kwamen verschillende perspectieven rond geloofs- en godsdienstvrijheid aan bod. Er waren ook twee paneldiscussies waarin persoonlijke verhalen werden verteld. Het evenement viel samen met de Internationale Vrouwendag, die elk jaar op 8 maart wordt gevierd om de prestaties en moeilijkheden van vrouwen over de hele wereld te erkennen.

Zuster Johnson verklaarde aan het begin van haar spreektijd dat vrouwen een unieke rol in de samenleving spelen omdat ze geboren leiders, leerkrachten, verzorgers, genezers en vredestichters zijn. Als de geloofs- en godsdienstvrijheid niet wordt beschermd, kan deze rol niet volledig vervuld worden.

‘Sociale wetenschappers hebben aangetoond dat sociale conflicten toenemen als de samenleving of overheid de godsdienstvrijheid beperkt. Zulke conflicten en het bijbehorende geweld raken altijd de meest kwetsbaren, waaronder vrouwen en kinderen. Ze ontregelen economieën en huishoudens.  Ze vergroten de ongelijkheid, waaronder genderongelijkheid.  En ze zorgen ervoor dat vrouwen hun aangeboren talenten om de vrede te bevorderen niet kunnen gebruiken’, zei ze.

Ze merkte op dat gewone vrouwen alleen hun unieke rol als vredestichter kunnen vervullen als ze zelf geïnspireerd, verzorgd, genezen, gesterkt, en in hun goddelijk potentieel onderwezen worden. Vrouwen ‘moeten kunnen leven naar hun hoogste ambities en waarden, en moeten met elkaar kunnen samenkomen, spreken en zich organiseren om elkaar te ondersteunen. Dat is uiteraard wat robuuste geloofs- en godsdienstvrijheid ons biedt – de garantie dat vrouwen, mannen en kinderen een gewetensvol moraal leven kunnen leiden met steun van andere gelovigen, en dat ze hun naasten diezelfde waardigheid gunnen’, verklaarde ze.

De eerste paneldiscussie ging over de veerkracht van vrouwen over de hele wereld en hun verhalen over hun streven naar geloofs- en godsdienstvrijheid. Enkele van de spreeksters waren Rachel Bayani, die de internationale bahaigemeenschap vertegenwoordigde, Helene Fisher, pleitbezorger voor gender- en godsdienstvrijheid, en Anastasia Hartman, die Open Doors International vertegenwoordigde.

De tweede paneldiscussie was gericht op de presentatie van strategieën en oplossingen om de rechten van vrouwen binnen de context van geloofs- en godsdienstvrijheid te bevorderen. Carolyn Handschin, presidente van het NGO Committee on the Status of Women, Geneva, sprak over de bijdragen van maatschappelijke instanties binnen het kader van de Verenigde Naties. Susan Kerr, senior adviseuse voor geloofs- en godsdienstvrijheid bij het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), sprak over het belang van veiligheid om godsdienst te kunnen beoefenen.

Francesco Di Lillo, directeur van het kantoor voor EU- en internationale aangelegenheden van de kerk in Brussel, moderator tijdens de paneldiscussie, hoopt dat ‘dit evenement zal leiden tot meer gesprekken en samenwerking tussen godsdienstige, politieke en maatschappelijke leiders om de godsdienstvrijheid van vrouwen over de hele wereld te bevorderen en beschermen.’

De gespreksleidster van het evenement, Anja Haga, zei tot slot: ‘Als we vrede willen, moeten we voor godsdienstvrijheid opkomen. En we moeten voor de godsdienstvrijheid van vrouwen vechten. Zo scheppen we wereldvrede.’

De dag werd afgesloten met een diner met ambassadrices en leidsters van maatschappelijke instanties. Daar werd de dialoog voortgezet over verschillende perspectieven op godsdienstvrijheid en hoe dit fundamentele recht tot een rechtvaardiger samenleving kan leiden.

Zuster Johnson kwam in Brussel ook samen met kerkleden voor een speciale devotional voor vrouwen. Ze nam later ook deel aan een bijeenkomst met de voltijdzendelingen in het zendingsgebied België/Nederland. De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe kerkgebouw in Breda.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.