Sitestest01.jpg
Persbericht

Verantwoordelijkheid en eigendom heilige plaatsen aan Kerk van Jezus Christus overgedragen

Aanwinsten zijn onder meer de Kirtlandtempel, historische gebouwen in Nauvoo en manuscripten van de Bijbelvertaling van Joseph Smith

Op dinsdag 5 maart 2024 hebben de Gemeenschap van Christus en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een gezamenlijke verklaring uitgegeven. Een aanhangsel met veelgestelde vragen is in het Engels uitgegeven.

Vandaag, dinsdag 5 maart 2024, heeft de Gemeenschap van Christus voor een overeengekomen bedrag officieel de verantwoordelijkheid voor en het eigendom van de Kirtlandtempel, enkele historische gebouwen in Nauvoo en verschillende manuscripten en artefacten overgedragen aan De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij delen een belang in en eerbied voor deze historische plaatsen en voorwerpen en zijn vast van plan deze voor toekomstige generaties te behouden.

De besprekingen die tot deze historische overeenkomst hebben geleid, zijn in juni 2021 begonnen. ‘Deze bezitsoverdracht is belangrijk voor onze kerk’, zegt Stephen M. Veazey, president van de Gemeenschap van Christus. ‘Dankzij deze inkomsten is de Gemeenschap van Christus beter in staat om onze doelstellingen over de hele wereld te behalen, waaronder het vervullen van onze goddelijke visie voor onze tempel in Independence (Missouri).’

‘Wij zijn enorm vereerd om de verantwoordelijkheid voor deze heilige plaatsen, documenten en artefacten over te nemen’, aldus Russell M. Nelson, president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. ‘Wij danken onze vrienden van de Gemeenschap van Christus voor hun grote zorg en medewerking om deze historische schatten tot dusver intact te houden. Wij zijn vast van plan hetzelfde te doen.’

De Kirtlandtempel blijft een historisch gebouw. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is van plan de tempel op 25 maart 2024 opnieuw te openen voor gratis rondleidingen. De boerderij van de familie Smith, het Mansion House en de winkel van Joseph Smith in Nauvoo zullen op 25 maart 2024 ook worden geopend voor gratis rondleidingen, die het hele jaar door worden gegeven. Nadere details over de transactie, bezittingen en andere voorwerpen in de overeenkomst volgen.

De historische overdracht onderstreept onze jarenlange inspanningen om religieus en cultureel erfgoed te behouden en zo kansen te scheppen om zowel te groeien als de wereld te dienen.

De Gemeenschap van Christus is een internationale geloofsgemeenschap die is toegewijd aan het bevorderen van oprechte banden met elkaar en met God. Zij streeft ernaar om de vrede van Christus op aarde te herstellen en onrechtvaardige systemen die de menselijke waardigheid aantasten aan de kaak te stellen. De Gemeenschap van Christus bevestigt de intrinsieke waarde van ieder persoon en biedt een plek om erbij te horen, geliefd en gewaardeerd te worden, geestelijk te groeien, en een doel te ontdekken dat levens en gemeenschappen kan veranderen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, een wereldwijde kerk, leert dat onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, in onze tijd weer een levende profeet hebben geroepen en priesterschapsgezag en verbonden hebben hersteld, om families en individuele personen vreugde te brengen. De leden streven ernaar om het evangelie van Jezus Christus na te leven en te delen, voor de behoeftigen te zorgen en families voor eeuwig te verenigen. Zij koesteren het Boek van Mormon en de Bijbel als heilige Schriftuur.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.