Persbericht

Sprekers op wereldwijde conferentie van de heiligen der laatste dagen roepen op tot meer geestelijke gezindheid

Als we voor keuzes staan, wordt de weg naar een vreugdevol leven vrijgemaakt door geestelijk gezind te zijn en Jezus Christus op de eerste plaats te zetten, aldus president Russell M. Nelson. Hij deed die uitspraak in een vooraf opgenomen videoboodschap in de laatste bijeenkomst van een tweedaagse conferentie die op 30 september en 1 oktober 2023 in Salt Lake City (Utah, VS) werd gehouden en wereldwijd werd uitgezonden.

‘Wanneer u celestiaal denkt, zult u beproevingen en tegenstand in een ander licht zien’, vervolgde de president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die onlangs zijn 99e verjaardag vierde. Hij voegde eraan toe: ‘Als u celestiaal denkt, zal uw hart geleidelijk veranderen. Dan zult u vaker en oprechter willen bidden.’ Vanwege spierletsel volgde hij de conferentie thuis via technologie.

De algemene conferentie is een wereldwijd congres van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Twee keer per jaar, tijdens het eerste weekend van april en het eerste weekend van oktober, houden kerkleiders uit alle delen van de wereld toespraken over Jezus Christus en zijn evangelie. De kerk nodigt iedereen, ongeacht godsdienst, overtuiging of achtergrond, uit om de uitzendingen te bekijken, beluisteren of bij te wonen.

Ouderling Dieter F. Uchtdorf, geboren in Duitsland, ouderling Alan T. Phillips uit het Verenigd Koninkrijk en ouderling Christophe G. Giraud-Carrier, geboren in Frankrijk, waren enkele van de sprekers. Andere sprekers en spreeksters kwamen uit Argentinië, Brazilië, Guatemala, Korea, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Ouderling Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen verwees in zijn toespraak naar de gelijkenis van de verloren zoon. In dat Bijbelverhaal, dat oorspronkelijk door Jezus Christus werd verteld, verlaat een opstandige zoon zijn ouderlijk huis om vervolgens zijn erfdeel te verbrassen. Wanneer hij mismoedig naar huis terugkeert, vergeeft zijn vader hem en sluit hem in zijn armen.

Ouderling Uchtdorf richtte zich tot wie door hun keuzes van het geloof zijn weggeleid. Hij beloofde hun dat, zodra ze besluiten terug te keren en op de weg van Jezus Christus te wandelen, zijn macht in hun leven komt en ze een transformatie ondergaan.

‘Hoe we met elkaar omgaan, doet er echt toe’, zei ouderling Phillips. Hij moedigde de luisteraars aan om mensen te helpen die het zwaar hebben in hun eigen familie, wijk of gemeenschap. We kunnen ook iets doen om het leed te verlichten van mensen die in extreme armoede leven of van noodgedwongen vluchtelingen als gevolg van vervolging, conflicten en geweld.

Ouderling Giraud-Carrier sprak voor het eerst in een algemene conferentie. Hij wees erop dat mensen in verschillende culturen opgroeien; dat ze uit verschillende sociaal-economische omstandigheden komen; dat hun sterfelijke erfgoed, inclusief hun nationaliteit, huidskleur, voedselvoorkeur en politieke richting sterk kan variëren. Maar wij zijn allen kinderen van God, zonder uitzondering, zei hij.

Ouderling Alexander Dushku werd tijdens de conferentie als algemeen zeventiger gesteund. In de leiderschapsbijeenkomst van de algemene conferentie werden twee nieuwe gebiedszeventigers gesteund en twee ontheven.

Tot slot van de conferentie kondigde president Nelson 20 nieuwe tempels aan, die in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Oceanië zullen worden gebouwd. Voor heiligen der laatste dagen is de tempel het huis van God, een heilige, vredige plaats waar mensen afstand kunnen nemen van hun wereldse zorgen. Tempels verschillen van de duizenden kerkgebouwen die over de hele wereld voor de zondagse erediensten worden gebruikt.

De muziek tijdens het conferentieweekend werd verzorgd door verschillende koren, waaronder The Tabernacle Choir at Temple Square, onder leiding van Mack Wilberg en Ryan Murphy, met Andrew Unsworth en Richard Elliott aan het orgel.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.