Nieuwsartikel

Vredesweek in september

In de week van 17 t/m 23 september zal er in Nederland een Vredesweek worden georganiseerd.

           

Als we naar de wereld om ons heen kijken lijkt vreedzaam samenleven zo ingewikkeld. Dichtbij huis, als het gaat om de genadeloze discussies over vluchtelingen en mensen die een beetje anders zijn, verder weg als het gaat om meedogenloos geweld en wrede oorlogen.

Wij beleven en laten zien dat vreedzaam samenleven op zoveel plekken gebeurt en heel goed kan. We kiezen daarvoor het simpelste dat mensen kunnen doen: samen lopen. We lopen samen met anderen, met wie we veel meer gemeen hebben dan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar en geven daarmee gehoor aan de oproep van de Wereldraad van Kerken tot een pelgrimage voor vrede en gerechtigheid. Geen belangrijke religie zonder pelgrims, geen verandering in de wereld zonder dat mensen samen in de benen komen.

Tijdens het wandelen ontmoeten we elkaar onderweg in gebedshuizen, bij monumenten en andere plekken die betekenisvol zijn voor vrede. We beleven samen oude en nieuwe rituelen die al deze plekken en onszelf met elkaar verbinden. We zijn zelf de kracht die verandering brengt, al is dat in het klein. We gaan aan de slag met symbolen die de vrede verbeelden en leggen de relatie met gebeurtenissen in de grote buitenwereld. Zo kunnen we al wandelend de vrede, waar we allemaal naar snakken, in de praktijk uitvoeren. Op deze dag zetten we een stap op weg naar vrede maar daarna kunnen we doorlopen, gesterkt door de verbinding die we hebben beleefd.

In Zoetermeer neemt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen deel aan het Inter-Levensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer. (ILOZ).

Dit overlegorgaan organiseert in 2017 in Zoetermeer namens PAX de Vredesweek. In deze week zullen verschillende activiteiten worden gehouden. Zondag 17 september zal in het teken staan van de Vredesweek in alle kerkgemeenschappen in Zoetermeer die deel uitmaken van het ILOZ. Ook de wijk Zoetermeer zal daaraan meedoen.

Gedurende de week zal er op verschillende manieren in de stad aandacht gevraagd en besteed worden aan de Vredesweek.

Op zaterdag 23 september helpt de kerk tevens met de organisatie van de Vredeswandeling ‘Walk4Peace’. Deze anderhalf uur durende wandeling zal ook langs de tempel voeren en eindigen op een centraal punt in het oude dorp. Daar zal de Syrische gemeenschap een presentatie geven van hun gemeenschap. Tevens zal er een herdenkingsmoment zijn voor de (boot)vluchtelingen.

De Vredesweek is een initiatief van PAX. Iedere gemeenschap kan zich aanmelden voor deelname aan de vredeswandeling die in de eigen gemeente wordt georganiseerd.

Wijken/Gemeenten of kerkleden die zich willen aansluiten bij dit initiatief, maar vooraf meer informatie wensen, kunnen zich wenden tot M. Vis. (Public Affairs ring Den Haag – Nederland). M.vis05@gmail.com

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.