Persbericht

Wereldwijde devotional met bespreking voor jongeren - 'Ik ben een discipel van Jezus Christus'

Het jongerenthema 2024, ‘Ik ben een discipel van Jezus Christus’ (3 Nephi 5:13), is het thema van een wereldwijde devotional voor jongeren over discipelschap, gehouden op zondag 28 januari 2024.

De jongeren worden aangemoedigd om met hun leeftijdsgenoten aan deze wereldwijde devotional deel te nemen door een vooraf opgenomen video met ouderling Gary E. Stevenson van het Quorum der Twaalf Apostelen te bespreken.

De vooraf opgenomen video is momenteel beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans. In de komende weken komen daar nog andere talen bij. Vanaf 28 januari is de video beschikbaar op de uitzendpagina van ChurchofJesusChrist.org en in de Evangeliebibliotheek, zodat die samen bekeken kan worden.

Aanbevolen draaiboek voor de plaatselijke bespreking

Hieronder staat een schema dat u bij de bespreking kunt aanhouden:

  • Openingslied (gezongen of instrumentaal) en openingsgebed door jongeren
  • Een jongere heeft de leiding
  • De vooraf opgenomen video (45 minuten) bekijken
  • Op bepaalde plaatsen in de video worden vragen gesteld. Pauzeer de video telkens, zodat u de vragen met de groep kunt bespreken
  • Slotgebed
  • Daarna kan er nog naar hartenlust worden nagepraat

Muziek jongerenthema en ander materiaal

Op churchofjesuschrist.org/callings/youth?lang=nld vindt u het muziekalbum voor jongeren 2024 en het themalied, illustraties, ideeën voor activiteiten en nog veel meer.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.