Persbericht

Wereldwijde ZHV-devotional

President Russell M. Nelson en het algemeen ZHV-presidium – presidente Camille N. Johnson, zuster J. Anette Dennis en zuster Kristin M. Yee – spreken vrouwen tijdens een wereldwijde ZHV-devotional op zondag 17 maart 2024 toe.

De devotional staat in het teken van herdenking van het doel en de oprichting van de zustershulpvereniging op 17 maart 1842. Alle ZHV-zusters en jongevrouwen die dit jaar 18 jaar worden, zijn uitgenodigd. Na de toespraken zetten de ZHV-zusters de devotional in eigen kring voort met getuigenissen, waarbij ze hun geloof in Jezus Christus uiten.

De zusters worden aangemoedigd om zondagavond 17 maart op ring- of wijkniveau bijeen te komen voor de devotional en getuigenissen. Waar bijeenkomen op dat tijdstip bezwaarlijk is, mogen de ZHV-zusters voor een ander moment kiezen. Leidinggevenden doen er ook goed aan de devotional en getuigenisbijeenkomst te streamen naar wie er niet fysiek bij aanwezig kunnen zijn.

De ring- of wijkraad bespreekt idealiter vooraf het volgende:

 • Hoe kerkleden tijdens het evenement voor kinderopvang kunnen zorgen, zodat alle ZHV-zusters kunnen deelnemen.
 • Een geschikt tijdstip voor de devotional, rekening houdend met de plaatselijke behoeften van de betreffende zusters.  
 • Een programma voor de bijeenkomst (zie het volgende voorbeeld):
  • Openingsgebed
  • Vooraf opgenomen uitzending (35 minuten): boodschappen van president Nelson en het algemeen ZHV-presidium
  • Getuigenissen delen: duur vast te stellen door de ring of wijk.
  • Slotlied
  • Slotgebed
 • Aanvullende suggesties:   
  • Moedig de ZHV-zusters aan hun indrukken en ingevingen tijdens de devotional op te schrijven.
  • Roep de zusters op om dit evenement wereldwijd bij elkaar onder de aandacht te brengen via de hashtag #JesusChristIsRelief.
  • Het plaatselijke ZHV-presidium faciliteert het evenement waar mogelijk.

De ZHV-zusters kunnen dit evenement wereldwijd bij elkaar onder de aandacht brengen via de hashtag #JesusChristIsRelief.

Uitzending bekijken

Bekijk de devotional via de Evangeliebibliotheek, Mediabibliotheek, YouTube of deze link.

De uitzending is in de volgende talen beschikbaar:

EngelsFransDuitsItaliaans, Portugees en Spaans. Meer talen komen in de weken na de uitzending beschikbaar.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.