Onderwerp

Zeventiger

Een van de ambten van het Melchizedeks priesterschap, de hogere orde van het priesterschap. Zeventigers hebben alle bevoegdheden die ouderlingen hebben, maar ze hebben een bijzondere roeping en ordening om het evangelie te prediken en als ‘bijzondere getuigen’ van Christus op te treden. Zeventigers, van wie het ambt in het Nieuwe Testament wordt vermeld, worden ook wel ‘reizende predikanten’ genoemd.

Zie ook Presidium der Zeventig

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.