Persbericht

Kerkbijeenkomsten op paaszondag en zondagen rond Kerstmis beperkt tot avondmaalsdienst

Op alle komende paaszondagen en zondagen rond Kerstmis hebben de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen nog maar één kerkdienst.

De sabbatheiliging van kerkleden bestaat normaal gesproken uit een avondmaalsdienst van een uur, met daarna een uur zondagsschool of andere lessen per quorum of leeftijdsgroep.

In een brief gedateerd 26 januari schreef het Eerste Presidium aan algemene en plaatselijke leidinggevenden: ‘Op paaszondag en kerstdag, of de zondag voor of na Kerstmis, worden de kerkbijeenkomsten elk jaar beperkt tot een avondmaalsdienst. Als Kerstmis niet op zondag valt, kiest het ring- of districtspresidium of deze avondmaalsdienst voor of na Kerstmis plaatsvindt.’

In de brief staat ook dat de ring- of districtspresident met de bisschoppen en gemeentepresidenten kan overleggen of de aanvangstijd van de avondmaalsdienst moet worden aangepast om aan de behoeften van de leden tegemoet te komen.

De brief is ondertekend door president Russell M. Nelson; president Dallin H. Oaks, eerste raadgever; en president Henry B. Eyring, tweede raadgever.

Alle zondagse diensten van de Kerk van Jezus Christus zijn openbaar toegankelijk en iedereen is welkom deze bij te wonen.

Zoek uw dichtstbijzijnde kerkgebouw

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.