Persbericht

Leiders van de Kerk van Jezus Christus bespreken geestelijke steunmaatregelen voor slachtoffers van religieuze onderdrukking

Ouderling Jeffrey R. Holland en zuster Sharon Eubank namen virtueel aan het congres in Windsor deel

Het mentaal en emotioneel welzijn van de miljoenen mensen in vluchtelingenkampen en de ondersteuning die ze nodig hebben om hun geloof te kunnen belijden, dat was het centrale thema van de 2021 AMAR Windsor Dialogue Conference, die van 21 tot en met 23 juni in de historische Cumberland Lodge in het Engelse Windsor plaatsvond.

Ouderling Jeffrey R. Holland, een apostel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en zuster Sharon Eubank, presidente van Latter-day Saint Charities, namen via Zoom deel aan het congres. Barones Emma Nicholson, presidente van de AMAR Foundation, trad op als gastvrouw en de weleerwaarde zeergeleerde heer Alastair Redfern van de anglicaanse kerk had de leiding in handen. Tijdens de Windsorconferentie spraken religieuze leiders, academici en overheidsfunctionarissen over de impact van de godsdienstvervolging in verschillende delen van de wereld.

Ouderling Holland benadrukte dat ‘er veel meer nodig is dan enkel geld’ om de humanitaire crisis op te lossen, waarbij 90 miljoen vluchtelingen van huis en haard zijn verdreven. ‘We moeten ervoor zorgen dat we ze iets bieden dat vele malen krachtiger is en veel meer houvast geeft dan geld. En dat is het geloof waaraan ze hun identiteit ontlenen.’

‘We moeten ervoor zorgen dat ze de hoop niet opgeven, dat ze hun geloof kunnen belijden en uitdrukking kunnen geven aan hun liefde voor God of hun relatie met God, ongeacht hun geloof.’

Ouderling Holland benadrukte ook de essentiële rol die muziek speelt bij godsdienstbeleving, en hoe muziek het gevoel van eigenwaarde van vluchtelingen een boost kan geven. ‘We moeten de mensen een gemeenschappelijke factor geven die ze onderling met elkaar verbindt, die ze maakt tot wie en wat ze zijn. En muziek is zo’n gemene deler die voor hen kan werken, zoals die destijds ook voor ons heeft gewerkt. Muziek is de onvoorstelbaar krachtige band die ons onderling met elkaar verbindt.’

Tijdens de Windsorconferentie werd speciaal aandacht besteed aan de onderdrukking van de jezidi’s, een religieuze minderheid in het noorden van Irak. Barones Nicholson beschreef hoe terroristische groeperingen het op hun culturele expressie hebben gemunt: ‘Muziek staat centraal bij de geloofsbeleving van ieder gelovig persoon, maar de jezidi’s mochten in de kampen geen muziek maken en IS vermoordde hun priesters.’

Professor Michael Bochmann, docent viool en kamermuziek aan het Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, vertelde hoe AMAR en zijn partners tegemoetkwamen aan de behoeften van de jezidi’s op het gebied van cultuur en muziek. Hiervoor werden bijvoorbeeld zangkoren opgericht en werd jezidimuziek opgenomen en gepromoot.Hij bedankte Latter-day Saint Charities voor het ondersteunen van AMAR en vertelde dat de samenwerking met zuster Sharon Eubank en barones Nicholson ‘een van de hoogtepunten in zijn leven’ was. We hebben een koor opgericht, we hebben de in de kampen levende jezidi’s niet alleen vreugde gebracht, maar we hebben er ook voor gezorgd dat hun religieuze muziek bewaard blijft.’

Omdat vluchtelingen gemiddeld 11 jaar in een kamp doorbrengen, is het van cruciaal belang dat we zorg dragen voor hun mentaal en emotioneel welzijn. Zuster Sharon Eubank zei hierover het volgende: ‘Heel veel van deze mensen zijn getraumatiseerd doordat familieleden voor hun ogen werden vermoord, of doordat ze vreselijke vormen van seksueel geweld of andere gruwelijkheden hebben meegemaakt. En dat trauma is een tikkende tijdbom die ooit tot ontploffing zal komen. Om te voorkomen dat mensen daarin blijven steken, moet de traumaverwerking met de grootste zorg en in een veilige omgeving plaatsvinden.’

Zuster Eubank baseerde zich op onderzoek dat door het Center for Mind Body Medicine werd uitgevoerd in Jordaanse vluchtelingenkampen, en vertelde dat 32 procent van de Syrische volwassen vluchtelingen zich zo wanhopig voelt dat het leven voor hen geen enkele zin meer heeft. ‘Dit probleem is zo omvangrijk en zo dringend, dat kan niemand alleen oplossen’, aldus Eubank. ‘Daar is een multidisciplinaire aanpak voor nodig waarin de verschillende partners samenwerken.’ Latter-day Saint Charities heeft veel geleerd van hun samenwerking met partners in andere delen van de wereld waar ook sprake is van een dringende hulpvraag. Zuster Eubank putte uit deze ervaring en kwam met ‘drie cruciale voorstellen’. ‘Ten eerste, erkennen dat geestelijke genezing niet alleen een krachtig medicijn, maar ook van essentieel belang voor hulpverlening is. Ten tweede, fundamentele psychische en geestelijke zorg bieden, gebaseerd op voorbeelden van mensen die zijn genezen en hoe ze dat hebben gedaan. Ten derde, een allesomvattend, samenhangend plan voor mentale en geestelijke zorg opstellen.’

Boyce Fitzgerald, coördinator van de humanitaire hulpverlening van de Kerk van Jezus Christus in het gebied Midden-Oosten/Afrika-Noord, besprak hoe we in de praktijk kunnen reageren op individuele hulpvragen in samenwerking met plaatselijke partners. Om families beter te helpen in hun levensonderhoud te voorzien, wordt er steeds meer aandacht besteed aan onderwijs en zelfredzaamheid.

Deelnemers aan de conferentie waren o.a. ouderling Gary B. Sabin, president van het gebied Europa van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen; professor W. Cole Durham, president van het G20 Interfaith Forum; professor Brett G. Scharffs, directeur van het International Center for Law and Religion Studies van de Brigham Young University; en dr. David M. Kirkham, senior bestuurslid van de BYU Law School.  

Nu we in een tijd leven waarin godsdienstvervolging miljoenen mensen op de vlucht doet slaan, verwees ouderling Sabin naar de religieuze onderdrukking van de eerste volgelingen van de Kerk van Jezus Christus en benadrukte hij het belang van godsdienstvrijheid. ‘Het is de verantwoordelijkheid van alle gelovige, plichtsbewuste mensen om zich niet alleen bewust te zijn van deze fundamentele vrijheid voor henzelf en onze naasten, maar deze vrijheid ook te verdedigen’, aldus Sabin. ‘We zijn de lessen die wij in het verleden hebben geleerd niet vergeten; het is duidelijk dat we godsdienstvrijheid nooit als een vanzelfsprekendheid mogen beschouwen.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.