Persberichten

Vrouwen van de kerk in de kijker gezet

Op de websites en sociale-mediakanalen van de kerk werden vrouwen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen naar aanleiding van National Women’s History Month [Nationale maand van de geschiedenis van de vrouw] in de kijker gezet. De afdeling kerkgeschiedenis legde in het dagelijkse stukje kerkgeschiedenis op haar website de nadruk op vrouwen uit de geschiedenis van de kerk. De berichten bevatten afbeeldingen en korte verhaaltjes op Facebook en Twitter.

In een recent bericht stond: ‘Amy Brown Lyman was van 1940–1945 de algemeen ZHV-presidente. Belle Spafford leidde de ZHV van 1945–1974. Beiden gaven vorm aan de manier waarop de kerk haar werk nu doet.’

De reeks Women of Conviction [Vrouwen met overtuiging] van de afdeling kerkgeschiedenis gaat over vrouwen die dienden en daarmee een erfgoed voor toekomstige generaties nalieten. In een recent artikel staat het verhaal van Mabel Jones Gabbott die tijdens haar lange loopbaan bij de afdeling kerkelijke tijdschriften veel artikels en gedichten schreef. Ze schreef ook de tekst van 16 jeugdwerkliedjes en vier lofzangen.

Op 17 maart 2015 werd het 173-jarig bestaan van de ZHV gevierd. Het algemeen ZHV-presidium stond in een recent artikel in Church News stil bij het jubileum en doel van de vrouwenorganisatie waartoe wereldwijd bijna zeven miljoen vrouwen behoren.

Zuster Linda K. Burton, algemeen ZHV-presidente, en andere kerkleiders plaatsten op Facebook berichten over vrouwen uit de geschiedenis van de kerk. U kunt zich wel indenken dat ik vaak het gewicht van mijn roeping voel. Op die momenten put ik kracht uit het voorbeeld van mijn standvastige voorgangsters, onder wie de opmerkelijke Emma Smith. [Emma Smith was de vrouw van Joseph Smith, de eerste profeet van de kerk.]  Ik bewonder haar kracht. Haar voortdurende, onzelfzuchtige dienstbetoon, haar toewijding en haar getuigenis inspireren me! Wie inspireert u? ‪#‎LDSWomen

Zuster Linda S. Reeves, tweede raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium, vertelde op haar Facebookpagina over een naaikistje dat nog van haar overgrootmoeder geweest was. Na het overlijden van mijn moeder vond ik tussen haar spullen een grote schat: een klein naaikistje met een briefje van mijn grootvader Harry Andrew Welsch, Anna’s zoon, aan mijn moeder. Hij schreef: ‘Lieve Barbara, ik stuurde dit naaikistje in 1918 vanuit Frankrijk als kerstgeschenk naar mijn moeder. Voor ze stierf, vroeg ze me het jou te geven. Bewaar het en denk aan mijn moeder; ze hield erg veel van je. — Papa’ Ik ben zo dankbaar voor het voorbeeld van een goede discipel van Christus dat mijn overgrootmoeder aan mijn moeder gegeven heeft. Drie generaties later inspireert de toewijding van zowel mijn moeder als mijn overgrootmoeder, Anna Willi Welsch, me en is die mij tot zegen. Wie inspireert u? ‪#‎LDSWomen

Zuster Bonnie Oscarson, algemeen jongevrouwenpresidente, schreef op haar Facebookpagina over een van haar helden, Ruth May Fox, een voormalig jongevrouwenpresidente en dichteres. Een van mijn lievelingslofzangen is ‘Carry On’, geschreven door een van mijn helden, Ruth May Fox. Zuster Fox was de derde algemeen jongevrouwenpresidente, moeder van twaalf kinderen, dichteres en voorstandster van het kiesrecht voor vrouwen! Haar motto was: ‘Het koninkrijk van God of niets.’ Ik hou van waar ze voor stond! Welke vrouwen hebben uw leven beïnvloed? ‪#‎LDSWomen

Sommige nieuwssites van de kerk brachten verslag uit van evenementen die op zondag 8 maart 2015 naar aanleiding van de internationale vrouwendag gehouden werden. In de Dominicaanse Republiek hield de ZHV een bijeenkomst van 1250 vrouwen om hun plaatselijke vrouwelijke overheidsdienaren hulde te brengen. Op de Canadese nieuwssite werd een artikel over de ZHV geplaatst. Op de Australische nieuwssite stond ook een verhaal over de ZHV. ‘Mormoonse vrouwen behoren tot een van ’s werelds grootste vrouwenorganisaties’, stond er.

Vrouwen, jongevrouwen en meisjes vanaf acht jaar kwamen op zaterdag 28 maart in het conferentiecentrum in Salt Lake City (Utah, VS) bijeen voor de algemene vrouwenbijeenkomst, de eerste bijeenkomst van de 185e algemene aprilconferentie.

Gebruik de hashtags #LDSWomen, #LDSHistory en #ShareGoodness om de berichten over vrouwen in de kerk te lezen en er zelf een te plaatsen.

 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.