Persbericht

Kerkleiders roepen op tot vrede in tijden van beroering

Nieuwe tempels aangekondigd tijdens wereldwijde bijeenkomst, waaronder een in Barcelona (Spanje) en een in Birmingham (VK)

In de halfjaarlijkse algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, gehouden op zaterdag 2 en zondag 3 april 2022, benadrukten leiders de weg naar innerlijke vrede door Jezus Christus, ondanks de verwoestingen van oorlog en conflict.

GC-summary-01.JPG
GC-summary-01.JPG
President Russell M. Nelson en zijn vrouw, zuster Wendy Nelson. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De president van de kerk, Russell M. Nelson, veroordeelde gewapende conflicten en zei dat ze ‘flagrant in strijd met de waarden en leringen van de Heiland Jezus Christus’ zijn. Hij smeekte de luisteraars: ‘Doe uw uiterste best om de persoonlijke conflicten in uw hart en leven te beëindigen.’

GC-summary-02.jpg
GC-summary-02.jpg
Conferentiecentrum in Salt Lake City (Utah, VS).2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

President Nelson benadrukte dat het essentieel is om een ‘positief geestelijk momentum’ te ontwikkelen zodat wij ‘voorwaarts gaan ondanks de angst en onzekerheid die pandemieën, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen en gewapende conflicten teweegbrengen’.

Zuster Susan H. Porter werd geroepen als nieuwe presidente van het jeugdwerk, de organisatie voor kinderen. Ze zei: ‘Ook al voelt u zich misschien alleen in de stormen van het leven, u kunt een licht laten schijnen in de duisternis van onbegrip, verwarring en ongeloof.’

GC-summary-03.JPG
GC-summary-03.JPG
Vrouwen en jongevrouwen gaan naar de vrouwenbijeenkomst van de algemene conferentie. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

‘Uw licht van geloof in Christus kan stabiel en zeker zijn, en de mensen om u heen naar veiligheid en gemoedsrust leiden [en] we kunnen harten veranderen en mensen tot zegen zijn als wij ze een snufje zout, een lepeltje zuurdeeg en een straaltje licht bieden’, zei zuster Porter in de vrouwenbijeenkomst van de conferentie.

GC-summary-04.JPG
GC-summary-04.JPG
Zuster Susan H. Porter, jeugdwerkpresidente (de organisatie voor kinderen). 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ouderling Patrick Kearon van het Presidium der Zeventig bood troost aan mensen die te lijden hebben onder misbruik, mishandeling of andere dramatische gebeurtenissen. ‘Onze barmhartige Heiland, die duisternis en verdorvenheid overwint, heeft de macht om álle misstanden recht te zetten’, zei hij. ‘Jezus heeft de mishandeling van deze wereld overwonnen om u de macht te geven niet alleen te overleven maar door Hem ook ooit te overwinnen en zelfs te zegevieren.’

GC-summary-05.jpeg
GC-summary-05.jpeg
Ouderling Patrick Kearon van het Presidium der Zeventig. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen riep allen op om vredestichters te zijn. ‘Door het schild van ons geloof in Jezus Christus kunnen wij vredestichters worden en al de brandende pijlen van de tegenstander doven, oftewel kalmeren, koelen of blussen’, aldus ouderling Andersen. Een vredestichter zijn is niet hetzelfde als passief zijn. Ouderling Andersen legde uit dat vredestichters juist ‘overtuigend [zijn] op de manier van de Heiland’.

GC-summary-06.JPG
GC-summary-06.JPG
Ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Voor het eerst sinds het begin van de COVID-19-pandemie werd er weer publiek toegelaten bij de bijeenkomsten in het Conferentiecentrum in Salt Lake City (Utah, VS), zij het beperkt tot 10.000 aanwezigen.

Tijdens de algemene aprilconferentie 2022 werd de roeping van 12 nieuwe leidinggevenden aangekondigd. De kerk krijgt er 6 nieuwe algemene zeventigers bij, en een nieuw presidium voor de zustershulpvereniging (de vrouwenorganisatie) en het jeugdwerk. De wijzigingen in de presidiums voor de zustershulpvereniging en het jeugdwerk gaan op 1 augustus 2022 in. Tijdens de leiderschapsbijeenkomst van de algemene conferentie, gehouden op 31 maart, werd de roeping van 45 nieuwe gebiedszeventigers uit 23 landen aangekondigd, van wie 6 uit het gebied Europa. Gebiedszeventigers worden aan een specifiek geografisch gebied toegewezen.

In zijn slotwoord kondigde president Russell M. Nelson de bouw van 17 nieuwe tempels aan, waarvan 2 in Europa. De heilige tempel in Barcelona wordt de tweede in Spanje, naast de Madridtempel. De tempel in Birmingham wordt de derde in het Verenigd Koninkrijk. De inwijding van de Londentempel vond plaats in 1958, en de Prestontempel is in bedrijf sinds 1998. Engeland kan bogen op de oudste kerkgemeente die nu nog steeds bestaat.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.