Persbericht

Jezus Christus, geloof, liefde en gezin zijn enkele van de belangrijkste thema’s tijdens de algemene conferentie.
 

De 186e algemene aprilconferentie wordt naar kerkleden en belangstellenden over de hele wereld uitgezonden.

Op zaterdag 26 maart 2016, in Salt Lake City, in de staat Utah in de Verenigde Staten, wordt de eerste van zes bijeenkomsten van de 186e algemene aprilconferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen over de hele wereld uitgezonden.

Gedurende die bijeenkomsten luisteren heiligen der laatste dagen naar boodschappen van kerkleiders, waaronder het Eerste Presidium, leden van het Quorum der Twaalf Apostelen, en andere algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk.

‘Mijn hele leven al zijn de algemene conferenties van de kerk aanstekelijke geestelijke gebeurtenissen. Ook de kerk zelf is een plek om de Heer te leren kennen’ zei Ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen tijdens de laatste algemene oktoberconferentie.

Op de vorige algemene conferentie terugblikken

Om zich voor te bereiden op de komende algemene aprilconferentie denken mormonen vaak na over boodschappen uit de vorige algemene conferentie.

De belangrijkste onderwerpen tijdens de laatste conferentie waren Jezus Christus, onze hemelse Vader, geloof, liefde, en dagelijks leven en gezin. Die onderwerpen zijn gevonden met het gebruik van woordclusters.

De onderwerpen in de woordcluster zijn gevonden door de Engelse versie van de toespraken te combineren en de tekst door een woordanalyseprogramma te halen.

Woordclusters zijn slechts een manier waarmee leden op boodschappen van de vorige algemene conferentie kunnen terugblikken. Leden en belangstellenden gebruiken ook de citaten bij foto’s van de halfjaarlijkse conferentie als dagelijkse inspirerende boodschap tijdens de zes maanden na de conferentie, zodra ze in hun taal online beschikbaar zijn.

Connecties met het gebied Europa

Hoewel de algemene conferentie vanuit Salt Lake City wordt uitgezonden – waar zich de hoofdzetel van de kerk bevindt – besteden veel kerkleiders tijd over de hele wereld om de kerkleden te bezoeken en hun behoeften vast te stellen.

Eind oktober 2015 hebben zuster Linda K. Burton, algemeen ZHV-presidente, en Bonny L. Oscarson, algemeen jongevrouwenpresidente, tijdens hun Europese reis het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland en Italië bezocht. Daar hebben ze vrouwen ontmoet en met hen over hun vreugden en moeilijkheden gesproken.

 ‘Ik ben diep onder de indruk van de verscheidenheid die ik waarnam en de liefde die er onder de mensen heerst’, zei zuster Burton tijdens haar Europese reis. ‘Als we konden achterhalen hoe we die naar de rest van de wereld konden overhevelen, zouden we er veel beter voorstaan.’

Andere kerkleiders hebben familiaire wortels in Europa.

In january 2016 heeft ouderling Dale G. Renlund van het Quorum der Twaalf verteld dat zijn ouders emigranten uit Scandinavië waren en dat hij nog steeds neven en nichten in Finland en Zweden heeft. Volgens ouderling Renlund komen veel van zijn karaktereigenschappen via zijn ouders uit zijn Scandinavische afkomst voort.

President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, is in Ostrava in het huidige Tsjechië geboren. Toen hij jong was, vluchtte het gezin naar West-Duitsland. Hij heeft over zijn ervaring als vluchteling gesproken in een video in januari 2016.

De bijeenkomsten van de 186e algemene aprilconferentie beginnen op de volgende tijden, volgens Midden-Europese tijd.

  • Zondag 27 maart, 01.00 uur: algemene vrouwenbijeenkomst
  • Zaterdag 2 april, 18.00 uur: zaterdagochtendbijeenkomst
  • Zaterdag 2 april, 22.00 uur: zaterdagmiddagbijeenkomst
  • Zondag 3 april, 02.00 uur: priesterschapsbijeenkomst
  • Zondag 3 april, 18.00 uur: zondagochtendbijeenkomst
  • Zondag 3 april, 22.00 uur: zondagmiddagbijeenkomst

De algemene conferentie kan live worden gevolgd op lds.org en in kerkgebouwen door heel Europa.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.