Persberichten

Kerk lanceert paascampagne ‘Omdat Hij leeft’

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zal op zaterdag 28 maart 2015 een paascampagne lanceren die zich concentreert op de leringen van Jezus Christus. De campagne ‘Omdat Hij leeft’ zal naar verwachting miljoenen mensen bereiken via sociale media, displays in bepaalde bezoekerscentra, materiaal voor lid en zendeling, en online door de kerk betaalde reclame op honderden internet sites.

Het Eerste Presidium van de kerk zal op 28 maart een e-mail aan de kerkleden sturen en hun vragen aan de campagne deel te nemen. Ook de tijdschriften van de kerk, Liahona, Ensign en New Era, zullen in maart aandacht aan de campagne besteden.

‘Als volgelingen van de Heer Jezus Christus hebben we in deze laatste dagen de opdracht gekregen om van de werkelijkheid van de verzoening en de opstanding van de Heiland te getuigen. […] Evenals de hemelse boodschappers in het midden des tijds verklaren ook wij: “Hij is hier niet, want Hij is opgewekt” [Mattheüs 28:6]. Hij leeft. En omdat Hij leeft, kunnen ook wij “vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld” (LV 59:23) hebben’, schrijft ouderling Russell M. Nelson, van het Quorum der Twaalf Apostelen in het maartnummer van de Ensign.) 

Greg Droubay, hoofd media van de afdeling zendingswerk voegt daaraan toen: ‘Deze boodschap zal in bijna elk land in de wereld te zien zijn, en zal voor iedereen een uitnodiging zijn om Jezus Christus te leren kennen en zijn voorbeeld in hun leven over te nemen.’

Droubay legt uit dat ‘De levende Christus’, een publicatie die in januari 2000 door de kerk is uitgegeven, aan de campagne ten grondslag ligt.  ‘Dat unieke document, ondertekend door levende profeten, zieners en openbaarders, die van Jezus Christus getuigen zoals alleen zij dat kunnen, bood de inspiratie en het materiaal voor de uitnodiging die wij aan de wereld wilden geven’, zegt hij.

Van zaterdag 28 maart tot paaszondag 5 april zullen er dagelijks ‘Omdat Hij leeft’-berichten op Mormon.org en sociale media pagina’s (Facebook, Twitter en Google+) worden geplaatst. De berichten op de sociale media voorzien in voorbeelden van de zegeningen die ons ter beschikking staan. Wie online berichten posten, worden aangemoedigd de hashtag #OmdatHijLeeft op hun sociale media te gebruiken. Die inspirerende berichten zullen het hele jaar te lezen zijn.

De kerk heeft een website gelanceerd, HijLeeft.mormon.org, waarop de video ‘Omdat Hij leeft’ te zien is, die gaat over het vinden, kennen en volgen van de leringen van Jezus Christus en alles wat Hij door middel van zijn verzoening mogelijk heeft gemaakt. Ook zal de laatste week uit het leven van de Heiland van dag tot dag aandacht krijgen.

Zowel de website als de video, die ruim 2 minuten duurt, is in 21 talen beschikbaar: Albanees, Armeens, Cebuano, Chinees, Engels, Duits, Frans, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Lets, Nederlands, Oekraïens, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Tagalog, Thai en Zweeds.

Droubay zegt dat het Albanees de nieuwste taal is die aan het lijstje is toegevoegd. ‘De reden daarvan is dat Mormon.org recentelijk in die taal beschikbaar is gekomen. Dat biedt ons de kans een nieuwe groep mensen te bereiken.’

Op paaszondag 5 april zal de campagne ‘Omdat Hij leeft’ in negen landen op het impressum van YouTube verschijnen, inclusief de Verenigde Staten. Daarmee wordt een potentieel publiek van 250 miljoen kijkers bereikt. De andere landen zijn: Canada, Mexico, Argentinië, Chili, Colombia, Brazilië, Japan en Italië.

‘Dankzij YouTube heeft de kerk de ongekende mogelijkheid om op één dag een mondiaal publiek te bereiken’, merkt Droubay op. Op het impressum komt een verkorte versie van de video en een uitnodiging om de website te bezoeken.

‘We zouden het fantastisch vinden als onze voltijdzendelingen dankzij deze campagne meer mensen kunnen lesgeven’, legt Droubay uit. De zendelingen hebben uitdeelkaartjes om de campagne in de paastijd en eigenlijk het hele jaar door onder de aandacht te brengen. De kaartjes kunnen ook door anderen online besteld worden.

Bovendien kunnen in bepaalde bezoekerscentra van de kerk displays over ‘Omdat Hij leeft’ bekeken worden. Het gaat om alle bezoekerscentra in de Verenigde Staten, het bezoekerscentrum bij de Mexico-Stadtempel, en het bezoekerscentrum in Hyde Park Chapel in Londen.

De campagne ‘Hij is het geschenk’ is een initiatief van de afdeling zendingswerk van de kerk, die in Salt Lake City is gevestigd. De kerk kwam in 2014 met haar eerste paascampagne, die ‘Dankzij Hem’ heette. De video op YouTube die deel uitmaakte van die campagne werd in de eerste week ruim vijf miljoen keer bekeken.

In december van vorig jaar bereikte de kerstcampagne, ‘Hij is het geschenk’, via de sociale media, bezoekerscentra, leden en zendelingen, betaalde reclame online en op Times Square in New York City miljoenen mensen. De bijbehorende video werd door 33 miljoen mensen bekeken. De kerstcampagne had de liefde van God de Vader tot thema, die tot uiting kwam in het heilige geschenk van zijn Zoon, Jezus Christus. 

‘Met de boodschap van elk van die campagnes, die elkaar versterken en aanvullen, zullen we zeker tot Kerstmis 2015 de aandacht op Jezus Christus blijven vestigen’, aldus Droubay.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.