Leiderschap en organisatie

Presidium van het gebied Europa

Het bestuur van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is in geografische gebieden onderverdeeld. In de Verenigde Staten en Canada staat ieder gebied onder toezicht van een van de leden van het Presidium der Zeventig, die in Salt Lake City (Utah, VS) werkzaam zijn. Andere gebieden staan onder toezicht van een gebiedspresident en twee raadgevers, die in de regel lid van de Quorums der Zeventig zijn en in het desbetreffende gebied wonen.

Het Eerste Presidium

Het Eerste Presidium is het hoogste bestuurlijke lichaam van de kerk. De leden van het Eerste Presidium zijn bijzondere getuigen van Jezus Christus. Ze zijn geroepen om wereldwijd over Hem te spreken en van Hem te getuigen.

Het Quorum der Twaalf

Het Quorum der Twaalf Apostelen is het op een na hoogste presiderende lichaam in het bestuur van de kerk. De quorumleden bereizen de wereld als bijzondere getuigen van de naam van Christus. Zij staan onder leiding van het Eerste Presidium.